س. مرداد ۱ام, ۱۳۹۸

مشاوره آزاد

برنامه ریزی ها و آزمون ها وفایل های صوتی کنکور 95 را در اینجا بینید.

نقشه راه شما چیست؟

داوطلبان گرامی کنکور سلام! در مورد اینکه نقشه راه داشته باشید، هم بسیار نوشته‌اند و هم بسیار شنیده‌ایم؛ اما شایدکمتر با فرد یا افرادی مواجه شده‌ایم که با یک نقشه راه صحیح و حساب شده بعد از گذشت مدتی به موفقیت‌های چشمگیری رسیده باشند.