معرفی رشته فقه و حقوق اسلامی+رتبه لازم

معرفی رشته فقه و حقوق اسلامی:

علم فقه اصولاً به وظایف و حقوق انسان در برابر خداوند و نیز سایر اجزاء هستی می پردازد. بنابر این در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، مسایل گوناگون اقتصادى، اجتماعى و سیاسى جامعه با مراجعه به احکام و حقوق اسلامى مورد بررسى و مطالعه قرار می‌گیرد و وظایف و حقوق انسان از دیدگاه شریعت الهی مشتمل بر رابطه میان انسان و خدا، رابطه انسانها با یکدیگر یا وظایف انسان نسبت به خود و طبیعت بررسی می شود.

هدف از این رشته عبارتست از:
۱) تربیت اساتید مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در رشته های الهیات و حقوق از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری .
۲) تربیت محققان و پژوهشگران مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری .
۳) تربیت کارشناسان مورد نیاز دستگاه قضایی کشور.
۴) تربیت کارشناسان توانا جهت خدمت در قسمتهای کارشناسی مراکز دولتی و غیره .

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته فقه و حقوق اسلامی، معرفی رشته های ارشد و دکتری الهیات (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

 

دانشگاه هایی که در رشته فقه و حقوق اسلامی پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۵)
(غیر از دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد و موسسات غیرانتفاعی)

دانشگاه آیت الله حایری میبد دانشگاه بزرگمهر قائنات دانشگاه ارومیه
دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه خوارزمی دانشگاه شاهد
دانشگاه شهرکرد دانشگاه شهید مدنی دانشگاه شهید باهنر
دانشگاه گنبد دانشگاه یزد دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه
دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده غیرانتفاعی اصول دین دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث دانشگاه شهید مطهری

 گرایشهای ارشد الهیات (بر اساس دفترچه کنکور ارشد ۹۵) :

 • علوم قرآن و حدیث
 • فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
 • علوم قرآنی – تفسیر قرآن مجید
 • علوم قرآنی – علوم قرآن مجید
 • علوم حدیث (همه گرایشها)
 • نهج البلاغه (همه گرایشها)
 • معارف قرآن
 • الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی (با ۳ گرایش)
 • فلسفه و کلام اسلامی (با ۲ گرایش)
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • ادیان و عرفان
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • عرفان اسلامی
 •  علوم و فنون قرایات
 • فقه و حقوق خصوصی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و حقوق خانواده
 • فقه  سیاسی
 • شیعه شناسی
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 • فقه شافعی
 • فرق تشیع
 • کلام امامیه
 • کلام شیعه

گرایشهای دکترای الهیات (بر اساس دفترچه کنکور دکترا ۹۵) :

 • علوم و معارف نهج البلاغه
 • علوم قرآن و حدیث
 • تفسیر تطبیقی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی و ارشاد
 • فقه و حقوق خصوصی
 • الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
 • عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
 • حکمت متعالیه
 • کلام امامیه
 • فقه شافعی
 • کلام
 • مدرسی معارف اسلامی
 • مذاهب کلامی
 • شیعه شناسی
 • دین پژوهی

معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی+رتبه لازم

ابتدا مقدمه ای بر رشته الهیات و معارف اسلامی:

رشته الهیات و معارف اسلامی در آغاز پیدایش خود در دانشگاههای ایران به صورت محدود و با نام علوم معقول و منقول شناخته می شد.

امروزه این رشته در سایه حمایت نظام جمهوری اسلامی توسعه یافته و در ۸ گرایش به جذب دانشجو می پردازد که عبارتند از: فلسفه و حکمت اسلامی، ادیان و عرفان، تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، علوم قرآن و حدیث، فقه شافعی، فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی (ویژه دانشگاه شهید مطهری).

نام الهیات و معارف اسلامی در تاریخ کشورما با نام بزرگانی چون استاد مطهری، دکتر بهشتی و دکتر مفتح گره خورده است که خود گویای اهمیت این رشته است.

هدف از این رشته تربیت افراد علاقه مند در۴ محور اصلی است: تربیت مروجان دینی و مبلغان مذهبی، آموزش مفاهیم دینی و مذهبی با شیوه های نوین دانشگاهی و آکادمیک به علاقه مندانی که امکان حضوردر شرایط خاص حوزه های علمیه را ندارند، تربیت پژوهشگران و محققان دینی و در نهایت تربیت معلم برای آموزش و پرورش.

از آنجا که در سایه توسعه هریک از این گرایشها، برخی از دانشگاههای معتبر از آنها تحت عنوان رشته یاد می کنند، ما نیز از عنوان رشته برای آنها استفاده کرده ایم.

معرفی رشته فقه شافعی:

همانطور که در سرفصل دروس این رشته مشاهده می کنید، بسیاری از دروس این رشته با رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی یکسان است. در گرایش فقه شافعی احکام عملی اسلام مانند عبادت، معاملات،مناکحات، جزا، قضا و شهادت و همچنین اصول از دیدگاه مذهب شافعی آموزش داده می شود. گفتنی است که رشته فقه شافعی تنها از بین داوطلبان اهل سنت، دانشجو می پذیرد.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته فقه شافعی، معرفی رشته های ارشد و دکتری الهیات (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

 

 

سرفصل دروس و تعداد واحدهای رشته فقه شافعی :

تعداد کل واحدها : ۱۳۵ واحد
دروس عمومی : ۱۱ واحد
دروس پایه : ۳۸ واحد
دروس تخصصی الزامی : ۷۸ واحد
دروس تخصصی اختیاری : ۸ واحد
نکته: در اعلام سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شده است.این سرفصل صرفا جهت آشنایی کلی با محتوای دروس است و احتمال تغییرات جزیی وجود دارد.

دروس عمومی رشته فقه شافعی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
تربیت بدنی ۱ ۱ ادبیات فارسی ۳
آیین زندگی ۲ زبان عمومی ۳
تربیت بدنی ۲ ۱  

جمع

 

۱۱

جمعیت و تنظیم خانواده ۱

                                                                                                   

                                                               دروس پایه رشته فقه شافعی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
آموزش زبان عربی ۱و۲ ۱۰ آموزش نحو عربی ۱و۲ ۸
قرائت متون فرهنگ عربی ۲ ترجمه از عربی به فارسی ۱و۲ ۴
منطق ۲ آشنایی با قرآن کریم ۲
آشنایی با علوم حدیث ۲ تاریخ اسلام ۲
کلام ۲ آشنایی با ادیان بزرگ ۲
مبانی کامپیوتر و کاربرد آن ۲ جمع ۳۸

 

 

دروس تخصصی الزامی رشته فقه شافعی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
مبادی فقه ۲ مبادی اصول ۲
کلیات حقوق ۲ فقه عبادی ۱و۲ ۶
فقه مدنی ۱و۲و۳و۴و۵و۶ ۱۲ قواعد فقه ۱ ۲
اصول فقه ۱و۲و۳و۴ ۱۶ آیات الاحکام ۱ ۲
تاریخ فقه و فقها ۱و۲ ۴ احادیث فقهی ۲
حقوق تعهدات ۲ حقوق خانواده ۱و۲ ۴
حقوق جزای عمومی ۱و۲ ۴ حقوق جزای اختصاصی ۱و۲ ۴
آیین دادرسی مدنی ۲ آیین دادرسی کیفری ۲
زبان تخصصی ۱و۲و۳ ۶ جمع ۷۸
فقه تطبیقی ۱ ۲

دروس اختیاری رشته فقه شافعی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
فقه مدنی ۷ ۲ فقه تطبیقی ۲ ۲
قواعد فقه ۲ ۲ آیات الاحکام ۲ ۲
مقاصد شریعت ۲ مسئولیت مدنی ۲
مآخذ شناسی فقه و اصول ۲ روش تحقیق در علوم انسانی ۲
زبان تخصصی ۴ ۲ جمع ۱۸
 • دانشجو باید ۸ واحد از دروس فوق را انتخاب کند.

 

 

دانشگاه هایی که در رشته فقه شافعی پذیرش دانشجو دارند (بر اساس دفترچه کنکور ۹۳)

دانشگاه تهران

 

دانشگاه هایی که در رشته فقه شافعی پذیرش دانشجو دارند (بر اساس دفترچه کنکور ۹۴)

دانشگاه تهران

دانشگاه هایی که در رشته فقه شافعی پذیرش دانشجو دارند (بر اساس دفترچه کنکور ۹۵)

دانشگاه کردستان دانشگاه تهران

  گرایشهای ارشد الهیات (بر اساس دفترچه کنکور ارشد ۹۵):

 • علوم قرآن و حدیث
 • فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
 • علوم قرآنی – تفسیر قرآن مجید
 • علوم قرآنی – علوم قرآن مجید
 • علوم حدیث (با ۵ گرایش)
 • نهج البلاغه (با ۳ گرایش)
 • معارف قرآن
 • الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی (با ۳ گرایش)
 • فلسفه و کلام اسلامی (با ۲ گرایش)
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • عرفان اسلامی
 •  علوم و فنون قرایات
 • فقه و حقوق خصوصی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و حقوق خانواده
 • فقه  سیاسی
 • شیعه شناسی
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 • فقه شافعی
 • فرق تشیع
 • کلام امامیه
 • کلام شیعه

گرایشهای دکترای الهیات (بر اساس دفترچه کنکور دکترا ۹۵) :

 • علوم و معارف نهج البلاغه
 • علوم قرآن و حدیث
 • تفسیر تطبیقی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی و ارشاد
 • فقه و حقوق خصوصی
 • الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
 • عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
 • حکمت متعالیه
 • کلام امامیه
 • فقه شافعی
 • کلام
 • مدرسی معارف اسلامی
 • مذاهب کلامی
 • شیعه شناسی
 • دین پژوهی

معرفی رشته فلسفه و کلام اسلامی+رتبه لازم

معرفی رشته فلسفه و کلام اسلامی:

هدف از این رشته تربیت کارشناسان معارف اسلامی، ایجاد زمینه مناسب برای تربیت مبلغین آشنا به اصول و معارف اسلامی، تربیت محقق در علوم و معارف اسلامی، آشنایی با علم منطق به منظور جلوگیری از وقوع خطا در فکر، آشنایی با روشهای مختلف تفسیر، آشنایی با علم معانی برای فهم دقیق قرآن و متون و منابع فرهنگ اسلامی و … می باشد.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته فلسفه و کلام اسلامی، معرفی رشته های ارشد و دکتری الهیات (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

 

دانشگاه هایی که در رشته فلسفه و کلام اسلامی پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۵)
(غیر از دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد و موسسات غیرانتفاعی)

دانشگاه اصفهان دانشگاه ایلام دانشگاه بیرجند
دانشگاه جهرم دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه شهید مطهری
دانشگاه شیراز دانشگاه قم دانشگاه لرستان
دانشگاه ولی عصر دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث
دانشگاه یاسوج دانشگاه اردکان دانشکده غیر انتفاعی رفاه – تهران
دانشگاه غیر انتفاعی معارف قرآن و عترت دانشگاه مازندران  

 گرایشهای ارشد الهیات (بر اساس دفترچه کنکور ارشد ۹۵) :

 • علوم قرآن و حدیث
 • فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
 • علوم قرآنی – تفسیر قرآن مجید
 • علوم قرآنی – علوم قرآن مجید
 • علوم حدیث (همه گرایشها)
 • نهج البلاغه (همه گرایشها)
 • معارف قرآن
 • الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی (با ۳ گرایش)
 • فلسفه و کلام اسلامی (با ۲ گرایش)
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • ادیان و عرفان
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • عرفان اسلامی
 •  علوم و فنون قرایات
 • فقه و حقوق خصوصی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و حقوق خانواده
 • فقه  سیاسی
 • شیعه شناسی
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 • فقه شافعی
 • فرق تشیع
 • کلام امامیه
 • کلام شیعه

گرایشهای دکترای الهیات (بر اساس دفترچه کنکور دکترا ۹۵) :

 • علوم و معارف نهج البلاغه
 • علوم قرآن و حدیث
 • تفسیر تطبیقی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی و ارشاد
 • فقه و حقوق خصوصی
 • الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
 • عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
 • حکمت متعالیه
 • کلام امامیه
 • فقه شافعی
 • کلام
 • مدرسی معارف اسلامی
 • مذاهب کلامی
 • شیعه شناسی
 • دین پژوهی

معرفی رشته علوم قرآن و حدیث+رتبه لازم

معرفی رشته علوم قرآن و حدیث:

دانشجویان در این رشته با زبان و ادبیات عربى آشنا می شوند و اطلاعات جامعى در زمینه تفسیر، علوم قرآنى و حدیث و کلید فهم هریک به دست می آورند. در بخش تفسیر قرآن کریم با شان نزول، مفهوم آیات و تفسیرهای مهم قرآن کریم و در بخش علوم قرآنی با علوم خاصی که هر پژوهشگر قرآن باید با آنها آشنا باشد مثل مبحث مجمل و مبین، منطق و مفهوم ، عام و خاص، محکمات و متشابهات آشنا می‌شوند و در بخش حدیث، با علم الحدیث، درایه  الحدیث، فقه  الحدیث، مجامع  حدیثی شیعه و اهل تسنن و اصطلاحات حدیث آشنا می شوند.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته علوم قرآن و حدیث، معرفی رشته های ارشد و دکتری الهیات (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

سرفصل دروس علوم قرآن و حدیث و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : ۱۳۵ واحد
دروس عمومی : ۱۱ واحد
دروس پایه : ۳۸ واحد
دروس تخصصی الزامی : ۷۸ واحد
دروس تخصصی اختیاری : ۸ واحد
نکته: در اعلام سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شده است.این سرفصل صرفا جهت آشنایی کلی با محتوای دروس است و احتمال تغییرات جزیی وجود دارد.

دروس عمومی رشته علوم قرآن و حدیث

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
تربیت بدنی ۱ ۱ ادبیات فارسی ۳
آیین زندگی ۲ زبان عمومی ۳
تربیت بدنی ۲ ۱  

جمع

 

۱۱

جمعیت و تنظیم خانواده ۱

                                                                                                   

                                                  دروس پایه رشته علوم قرآن و حدیث

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
آموزش زبان عربی ۱و۲ ۱۰ آموزش نحو عربی ۱و۲ ۸
قرائت متون فرهنگ عربی ۲ ترجمه از عربی به فارسی ۱و۲ ۴
منطق ۲ آشنایی با کلیات فقه و حقوق اسلامی ۲
آشنایی با علوم حدیث ۲ تاریخ اسلام ۲
آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسلامی ۲ آشنایی با ادیان بزرگ ۲
مبانی کامپیوتر و کاربرد آن ۲ جمع ۳۸

 

دروس تخصصی اختیاری رشته علوم قرآن و حدیث

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۳ ۴ تفسیر موضوعی قرآن کریم ۳ ۴
اعراب قرآن کریم ۲ ۲ واژه شناسی قرآن کریم ۲ ۲
قرائت متون تفسیری و علوم قرآنی ۲ ترجمه قرآن کریم ۲
مبانی، قواعد و معیارهای نقد حدیث ۲ تفسیر نهج البلاغه ۲
آیات الاحکام ۱ ۲ فلسفه دین ۲
علم و دین ۲ کلام جدید ۲
تاریخ تشیع ۲ روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی ۲
مقدمات مشاوره و راهنمایی ۲ مرجع شناسی تخصصی ۳
مقدمات زبان شناسی ۲ جمع ۴۰
 • دانشجو باید ۸ واحد از دروس فوق را انتخاب کند.

 

دانشگاه هایی که در رشته علوم قرآن و حدیث پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۵)
(غیر از دانشگاه پیام نور، موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد)

دانشگاه آیت الله بروجردی دانشگاه آیت الله حایری دانشگاه اراک
دانشگاه شهرکرد دانشگاه شهید مدنی دانشگاه فردوسی
دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه تهران دانشگاه حکیم سبزواری
دانشگاه الزهرا دانشگاه اصفهان دانشگاه ایلام
دانشگاه رازی دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه شاهد
دانشگاه شهید باهنر دانشگاه شهید چمران دانشگاه شیراز
دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه قم
دانشگاه گیلان دانشگاه مازندران دانشگاه ولیعصر
دانشگاه کاشان دانشگاه کوثر بجنورد دانشگاه گنبد
دانشگاه هرمزگان دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس مرکز آموزش عالی اقلید
دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی
دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت دانشگاه غیرانتفاعی مفید قم دانشکده غیرانتفاعی اصول دین
دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا  

گرایشهای ارشد الهیات (بر اساس دفترچه کنکور ارشد ۹۵) :

 • علوم قرآن و حدیث
 • فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
 • علوم قرآنی – تفسیر قرآن مجید
 • علوم قرآنی – علوم قرآن مجید
 • علوم حدیث (با ۵ گرایش)
 • نهج البلاغه (با ۳ گرایش)
 • معارف قرآن
 • الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی (با ۳ گرایش)
 • فلسفه و کلام اسلامی (با ۲ گرایش)
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • عرفان اسلامی
 •  علوم و فنون قرایات
 • فقه و حقوق خصوصی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و حقوق خانواده
 • فقه  سیاسی
 • شیعه شناسی
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 • فقه شافعی
 • فرق تشیع
 • کلام امامیه
 • کلام شیعه

گرایشهای دکترای الهیات (بر اساس دفترچه کنکور دکترا ۹۵) :

 • علوم و معارف نهج البلاغه
 • علوم قرآن و حدیث
 • تفسیر تطبیقی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی و ارشاد
 • فقه و حقوق خصوصی
 • الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
 • عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
 • حکمت متعالیه
 • کلام امامیه
 • فقه شافعی
 • کلام
 • مدرسی معارف اسلامی
 • مذاهب کلامی
 • شیعه شناسی
 • دین پژوهی

معرفی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی+رتبه لازم

معرفی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی:

رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی، همانطور که از نامش پیداست، دانشجویان را با تاریخ و فرهنگ و جغرافیای کشورهای اسلامی آشنا می کند .  برای آشنایی بیشتر می توانید سرفصل دروس این رشته را در ادامه این بخش مشاهده نمایید .
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته تاریخ  و تمدن ملل اسلامی، معرفی رشته های ارشد و دکترای الهیات (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

 

سرفصل دروس تاریخ و تمدن ملل اسلامی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : ۱۳۵ واحد
دروس عمومی : ۱۱ واحد
دروس پایه : ۴۰ واحد
دروس تخصصی الزامی : ۷۶ واحد
دروس تخصصی اختیاری : ۸ واحد

 

نکته: در اعلام سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شده است.این سرفصل صرفا جهت آشنایی کلی با محتوای دروس است و احتمال تغییرات جزیی وجود دارد.

دروس عمومی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
تربیت بدنی ۱ ۱ ادبیات فارسی ۳
آیین زندگی ۲ زبان عمومی ۳
تربیت بدنی ۲ ۱  

جمع

 

۱۱

جمعیت و تنظیم خانواده ۱

                                                                                                   

 

                                               دروس پایه رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
آموزش زبان عربی ۱و۲ ۱۰ آموزش نحو عربی ۱و۲ ۸
قرائت متون فرهنگ عربی ۲ ترجمه از عربی به فارسی ۱و۲ ۴
منطق ۲ آشنایی با قرآن ۲
آشنایی با علوم حدیث ۲ تاریخ اسلام ۲
آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسلامی ۲ آشنایی با ادیان بزرگ ۲
مبانی کامپیوتر و کاربرد آن ۲ جمع ۴۰
آشنایی با کلیات فقه و حقوق اسلامی ۲

 

 

دروس تخصصی الزامی رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
روش تحقیق ۲ متون تاریخی و جغرافی به زبان عربی ۲
متون تاریخی و جغرافی به زبان فارسی ۲ خطوط و کتیبه های اسلامی ۲
شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۲ تاریخ اسلام ۱و۲و۳و۴ ۸
تاریخ حکومتهای متقارن در شرق از آغاز تا سقوط بغداد ۲ تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه ۲
تاریخ صفویان ۲ تاریخ اسلام در مصر و شام ۱و۲ ۴
تاریخ تشیع ۲ وضع کنونی جهان اسلام ۱و۲ ۴
کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی ۴ تاریخ تشکیلات اسلام ۱و۲ ۴
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام ۱و۲ ۴ جغرافیانگاری در اسلام ۲
جغرافیای تاریخی جهان اسلام۱و۲ ۴ تاریخ نگاری در اسلام ۲
تاریخ علوم در اسلام ۱و۲و۳و۴و۵ ۱۰ مطالعات اسلامی در غرب ۲
جهان اسلام در برخورد با غرب و استعمار ۲ ایران در برخورد با غرب و استعمار ۲
تاریخ هنرهای اسلامی ۱و۲و۳ ۶ جمع ۷۶

 

دروس تخصصی اختیاری رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
تاریخ عثمانیان ۲ تاریخ اسلام در شبه قاره هند ۲
تاریخ اسلام در مغرب ۲ تاریخ اسلام در اندلس ۲
پروژه تحقیقاتی ۲ مبانی مردم شناسی ۲
مقدمات زبان ترکی استانبولی ۲ مقدمات زبان اردو ۲
مبانی روانشناسی اجتماعی ۲ جمع ۱۸
 • دانشجو باید ۸ واحد از دروس فوق را انتخاب کند.

 

 

دانشگاه هایی که در رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۳)

دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه تهران دانشگاه زنجان
دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی دانشگاه شهید مدنی دانشگاه فردوسی
دانشگاه الزهرا

دانشگاه هایی که در رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۴)

دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه تهران دانشگاه زنجان
دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی دانشگاه شهید مدنی دانشگاه فردوسی
دانشگاه الزهرا

 

دانشگاه هایی که در رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۵)
(غیر از دانشگاه پیام نور، موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد)

دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه تهران دانشگاه زنجان
دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی دانشگاه شهید مدنی دانشگاه فردوسی
دانشگاه الزهرا

گرایشهای ارشد الهیات (بر اساس دفترچه کنکور ارشد ۹۵) :

 • علوم قرآن و حدیث
 • فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
 • علوم قرآنی – تفسیر قرآن مجید
 • علوم قرآنی – علوم قرآن مجید
 • علوم حدیث (با ۵ گرایش)
 • نهج البلاغه (با ۳ گرایش)
 • معارف قرآن
 • الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی (با ۳ گرایش)
 • فلسفه و کلام اسلامی (با ۲ گرایش)
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • عرفان اسلامی
 •  علوم و فنون قرایات
 • فقه و حقوق خصوصی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و حقوق خانواده
 • فقه  سیاسی
 • شیعه شناسی
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 • فقه شافعی
 • فرق تشیع
 • کلام امامیه
 • کلام شیعه

گرایشهای دکترای الهیات (بر اساس دفترچه کنکور دکترا ۹۵) :

 • علوم و معارف نهج البلاغه
 • علوم قرآن و حدیث
 • تفسیر تطبیقی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی و ارشاد
 • فقه و حقوق خصوصی
 • الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
 • عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
 • حکمت متعالیه
 • کلام امامیه
 • فقه شافعی
 • کلام
 • مدرسی معارف اسلامی
 • مذاهب کلامی
 • شیعه شناسی
 • دین پژوهی

معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی+رتبه لازم

ابتدا مقدمه ای بر رشته الهیات و معارف اسلامی:

رشته الهیات و معارف اسلامی در آغاز پیدایش خود در دانشگاههای ایران به صورت محدود و با نام علوم معقول و منقول شناخته می شد.

امروزه این رشته در سایه حمایت نظام جمهوری اسلامی توسعه یافته و در ۸ گرایش به جذب دانشجو می پردازد که عبارتند از: فلسفه و حکمت اسلامی، ادیان و عرفان، تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، علوم قرآن و حدیث، فقه شافعی، فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی (ویژه دانشگاه شهید مطهری).

نام الهیات و معارف اسلامی در تاریخ کشورما با نام بزرگانی چون استاد مطهری، دکتر بهشتی و دکتر مفتح گره خورده است که خود گویای اهمیت این رشته است.

هدف از این رشته تربیت افراد علاقه مند در ۴محور اصلی است: تربیت مروجان دینی و مبلغان مذهبی، آموزش مفاهیم دینی و مذهبی با شیوه های نوین دانشگاهی و آکادمیک به علاقه مندانی که امکان حضوردر شرایط خاص حوزه های علمیه را ندارند، تربیت پژوهشگران و محققان دینی و در نهایت تربیت معلم برای آموزش و پرورش.

از آنجا که در سایه توسعه هریک از این گرایشها، برخی از دانشگاههای معتبر از آنها تحت عنوان رشته یاد می کنند، ما نیز از عنوان رشته برای آنها استفاده کرده ایم.

معرفی رشته فلسفه و حکمت اسلامی:

در تاریخ علم و اندیشه، برای رسیدن به حقیقت و آگاهی از راز هستی و آفرینش به دو راه اصلی و اساسی بر می خوریم: راه عقل و راه عشق.

در تاریخ فلسفه و عرفان اسلامی نیز این دو راه وجود دارد و برای کشف حقیقت هر دو روش کشف و شهود و استدلال و منطق مورد توجه بوده است. در این میان طرفداران اصالت عقل معتقدند که می توان با استدلال و برهان به معرفت و شناخت رسید و از راز آفرینش آگاهی یافت. اعتقادی که در گرایش فلسفه و حکمت اسلامی نیز با آن روبرو می شویم و در واقع دانشجویان این گرایش به مطالعه و پژوهش در این زمینه می پردازند و نظام آموزشی آنها بر پایه مطالعه مکاتب فلسفی مثل مشاء، اشراق یا ملاصدرا استوار می باشد.

در دوره کارشناسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی علاوه بر تاریخ فلسفه اسلامی از آغاز تا امروز به مباحث هستی شناسی و امور عامه و مباحث مربوط به الهیات و معاد پرداخته می شود. همچنین آثار فیلسوفانی نظیر حکیم سبزواری و علامه طباطبایی موردبحث و مطالعه قرار می گیرد.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته فلسفه و حکمت اسلامی، معرفی رشته های ارشد و دکتری الهیات (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

سرفصل دروس فلسفه و حکمت اسلامی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : ۱۳۵ واحد
دروس عمومی : ۱۱ واحد
دروس پایه : ۳۸ واحد
دروس تخصصی الزامی : ۷۸ واحد
دروس تخصصی اختیاری : ۸ واحد
نکته: در اعلام سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شده است.این سرفصل صرفا جهت آشنایی کلی با محتوای دروس است و احتمال تغییرات جزیی وجود دارد.

دروس عمومی رشته فلسفه و حکمت اسلامی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
تربیت بدنی ۱ ۱ ادبیات فارسی ۳
آیین زندگی ۲ زبان عمومی ۳
تربیت بدنی ۲ ۱  

جمع

 

۱۱

جمعیت و تنظیم خانواده ۱

                                                                                                   

دروس پایه رشته فلسفه و حکمت اسلامی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
آموزش عربی ۱و۲ ۱۰ آموزش نحو عربی ۱و۲ ۸
قرائت متون فرهنگ عربی ۱ ۲ ترجمه از عربی به فارسی ۱و۲ ۴
تاریخ اسلام ۲ آشنایی با علوم حدیث ۲
آشنایی با قرآن ۲ آشنایی با کلیات فقه و حقوق اسلامی ۲
آشنایی با ادیان بزرگ ۲ آشنایی با مبانی فقه و حقوق ۲
مبانی کامپیوتر ۲ جمع ۳۸

 

دروس تخصصی الزامی رشته فلسفه و حکمت اسلامی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
منطق تصور ۳ منطق تصدیق ۱و۲ ۶
منطق برهان و جدل ۳ منطق خطابه ، مغالطه و شعر ۳
فلسفه اسلامی ۱و۲و۳و۴و۵و۶ ۲۴ کلام ۱و۲و۳و۴و۵ ۱۰
تاریخ فلسفه اسلامی ۱و۲و۳ ۶ عرفان اسلامی (نظری) ۱و۲ ۶
تاریخ فلسفه غرب ۱و۲ ۶ متون فلسفی به زبان خارجی ۱ ۲
فلسفه اخلاق ۲ کلام جدید ۳
مبانی نظری اخلاق حرفه ای در اسلام ۲ جمع

 

۷۸

 

روش شناسی مطالعات فلسفی و کلامی ۲

 

دروس اختصاصی اختیاری فلسفه و حکمت اسلامی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
متون فلسفی به زبان خارجی ۲ ۲ منطق جدید ۴
اخلاق ۱و۲ ۴ مبانی علم کلام ۲
فلسفه علم ۲ تاریخ فرق کلام اسلامی ۲
فلسفه دین ۲ تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی ۲
فلسفه برای کودکان ۲ جمع ۲۲
 • دانشجو باید ۸ واحد از دروس فوق را انتخاب کند.

 

 

دانشگاه هایی که در رشته الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و حکمت اسلامی پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۳)

دانشگاه الزهرا دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانشگاه تهران دانشگاه رازی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه شاهد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشگاه فردوسی
دانشگاه شهید مطهری دانشگاه شیراز

 

دانشگاه هایی که در رشته الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و حکمت اسلامی پذیرش دانشجو دارند (بر اساس دفترچه کنکور ۹۴)

دانشگاه الزهرا دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانشگاه تهران دانشگاه رازی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه شاهد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشگاه فردوسی
دانشگاه شهید مطهری دانشگاه شیراز دانشگاه قم

توجه : رشته فلسفه و حکمت اسلامی در دفترچه کنکور ۹۵ به عنوان یک رشته مستقل پذیرش دانشجو داشته است و گرایشی از رشته الهیات و معارف اسلامی نمی باشد.

دانشگاه هایی که در رشته فلسفه و حکمت اسلامی پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۵)

(غیر از دانشگاه پیام نور، موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد)

دانشگاه خوارزمی دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه شهید چمران
دانشگاه آیت الله حایری میبد دانشگاه گنبد دانشگاه الزهرا
دانشگاه تهران دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه رازی
دانشگاه زنجان دانشگاه شاهد دانشگاه شهید مدنی
دانشگاه شهید مطهری دانشگاه فردوسی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی

گرایشهای ارشد الهیات (بر اساس دفترچه کنکورارشد ۹۵):

 • علوم قرآن و حدیث
 • فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
 • علوم قرآنی – تفسیر قرآن مجید
 • علوم قرآنی – علوم قرآن مجید
 • علوم حدیث (با ۵ گرایش)
 • نهج البلاغه (با ۳ گرایش)
 • معارف قرآن
 • الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی (با ۳ گرایش)
 • فلسفه و کلام اسلامی (با ۲ گرایش)
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • عرفان اسلامی
 •  علوم و فنون قرایات
 • فقه و حقوق خصوصی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و حقوق خانواده
 • فقه  سیاسی
 • شیعه شناسی
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 • فقه شافعی
 • فرق تشیع
 • کلام امامیه
 • کلام شیعه

گرایشهای دکترای الهیات (بر اساس دفترچه کنکور دکترا ۹۵) :

 • علوم و معارف نهج البلاغه
 • علوم قرآن و حدیث
 • تفسیر تطبیقی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی و ارشاد
 • فقه و حقوق خصوصی
 • الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
 • عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
 • حکمت متعالیه
 • کلام امامیه
 • فقه شافعی
 • کلام
 • مدرسی معارف اسلامی
 • مذاهب کلامی
 • شیعه شناسی
 • دین پژوهی

وضعیت استخدامی کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی

مشاغل زیر به طور مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این مشاغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد:   مــعــلــمپژوهشگر و محقق (در زمینه های تخصصی مربوطه)

دانش آموختگان الهیات و معارف اسلامی می توانند در برخی از مشاغل دیگر که البته به صورت مستقیم به تخصص آنها مرتبط نیست، موفق باشند. برخی از آن مشاغل به شرح زیر است :

نویسنده  سردبیر (بویژه در رسانه های تخصصی)

مدیر انتشارات (بویژه حوزه نشر تخصصی دینی و عرفانی)

تحقیق و گردآوری گروه آموزش و دانشگاه مسیر ایرانی
سایر رشته های کارشناسی علوم انسانی

 

شما درباره این رشته و دیدگاه سایر کاربران چه نظری دارید؟

 

 •  علوم و فنون قرایات
 • فقه و حقوق خصوصی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و حقوق خانواده
 • فقه  سیاسی
 • شیعه شناسی
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 • فقه شافعی
 • فرق تشیع
 • کلام امامیه
 • کلام شیعه

گرایشهای دکترای الهیات (بر اساس دفترچه کنکور دکترا ۹۵) :

 • علوم و معارف نهج البلاغه
 • علوم قرآن و حدیث
 • تفسیر تطبیقی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی و ارشاد
 • فقه و حقوق خصوصی
 • الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
 • عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
 • حکمت متعالیه
 • کلام امامیه
 • فقه شافعی
 • کلام
 • مدرسی معارف اسلامی
 • مذاهب کلامی
 • شیعه شناسی
 • دین پژوهی

معرفی رشته ادیان و عرفان+رتبه لازم

معرفی رشته ادیان و عرفان:

دانشجویان این رشته با تاریخ ظهور و گسترش ادیان زنده(ادیانی که هنوز پیروان بسیاری دارند) در سه منطقه خاورمیانه، خاور دور و شبه جزیره هند آشنا می شوند و سه بخش اساسی احکام و آداب، عقاید و اخلاق را در هر دینی مطالعه می کنند که البته در این مطالعه شخص پژوهشگر درصدد اثبات حقانیت یا بطلان دین خاصی نیست بلکه درصدد شناسایی و درک مواضع مشترک می باشد.

همچنین دانشجویان این رشته ضمن مروری مختصر بر ادیان ابتدایی و ادیان مرده مثل مانوی و مزدکی، عرفان را به عنوان یکی از مباحث مقایسه ای در ادیان مطالعه می کنند و با ادبیات عرفانی اسلام آشنا می شوند.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته ادیان و عرفان، معرفی رشته های ارشد و دکتری الهیات (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

 

سر فصل دروس ادیان و عرفان اسلامی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : ۱۳۵ واحد
دروس عمومی : ۱۱ واحد
دروس پایه : ۳۸ واحد
دروس تخصصی الزامی : ۷۸ واحد
دروس تخصصی اختیاری : ۸ واحد
نکته: در اعلام سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شده است.این سرفصل صرفا جهت آشنایی کلی با محتوای دروس است و احتمال تغییرات جزیی وجود دارد.

دروس عمومی رشته ادیان و عرفان

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
تربیت بدنی ۱ ۱ ادبیات فارسی ۳
آیین زندگی ۲ زبان عمومی ۳
تربیت بدنی ۲ ۱  

جمع

 

۱۱

جمعیت و تنظیم خانواده ۱

                                                                                                   

 

                                                                          دروس پایه رشته ادیان و عرفان

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
آموزش زبان عربی ۱و۲ ۱۰ آموزش نحو عربی ۱و۲ ۸
قرائت متون فرهنگ عربی ۲ ترجمه از عربی به فارسی ۱و۲ ۴
منطق ۲ آشنایی با قرآن ۲
آشنایی با علوم حدیث ۲ تاریخ اسلام ۲
آشنایی با مبانی فقه و حقوق اسلامی ۲ آشنایی با کلیات فقه و حقوق اسلامی ۲
مبانی کامپیوتر و کاربرد آن ۲ جمع ۳۸

 

 

دروس تخصصی الزامی رشته ادیان و عرفان

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
عرفان نظری و عملی ۴ تاریخ تصوف ۱و۲ ۴
متون عرفانی فارسی ۱و۲و۳ ۶ متون عرفانی عربی ۱و۲ ۴
آشنایی با سنت های عرفانی غیر اسلامی ۲ روشهای مطالعات دینی ۱و۲ ۴
ادیان ابتدایی و قدیم ۱و۲ ۴ ادیان هند ۱و۲ ۴
دین بودا ۲ دین خاور دور ۲
ادیان ایران پیش از اسلام ۱و۲ ۴ دین یهود ۱و۲ ۴
مسیحیت ۱و۲ ۴ تاریخ فلسفه اسلامی ۱و۲ ۴
تاریخ فلسفه غرب ۱و۲ ۴ علم کلام ۱و۲ ۴
تاریخ فرق اسلامی ۱و۲ ۴ فلسفه دین ۲
متون دینی به زبان خارجی ۱و۲و۳و۴ ۸ جمع ۷۸
متون عرفانی به زبان خارجی ۱و۲ ۴

 
دروس تخصصی اختیاری رشته ادیان و عرفان

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
روش تفسیر قرآن ۲ تفسیر عرفانی قرآن ۲
اخلاق در ادیان ۲ دین و اسطوره ۲
علم دین ۲ تاریخ تشیع ۲
معارف شیعه ۲ مطالعات اسلامی در غرب ۲
مبانی جامعه شناسی ۲ مبانی جامعه شناسی ۲
فلسفه اخلاق ۲ جمع ۲۰
 • دانشجو باید ۸ واحد از دروس فوق را انتخاب کند.

 

 

دانشگاه هایی که در رشته ادیان و عرفان پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۳)

دانشگاه الزهرا دانشگاه تهران دانشگاه سمنان
دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه شهید مدنی دانشگاه فردوسی
دانشگاه کاشان دانشگاه محقق اردبیلی  

 

دانشگاه هایی که در رشته ادیان و عرفان پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۴)

دانشگاه الزهرا دانشگاه تهران دانشگاه سمنان
دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه شهید مدنی دانشگاه فردوسی
دانشگاه کاشان دانشگاه محقق اردبیلی  

 

دانشگاه هایی که در رشته ادیان و عرفان پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۵)

(غیر از دانشگاه پیام نور، موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد)

دانشگاه الزهرا دانشگاه تهران دانشگاه سمنان
دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه شهید مدنی دانشگاه فردوسی
دانشگاه کاشان دانشگاه محقق اردبیلی  

گرایشهای ارشد الهیات (بر اساس دفترچه کنکور ارشد ۹۵) :

 • علوم قرآن و حدیث
 • فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
 • علوم قرآنی – تفسیر قرآن مجید
 • علوم قرآنی – علوم قرآن مجید
 • علوم حدیث (با ۵ گرایش)
 • نهج البلاغه (با ۳ گرایش)
 • معارف قرآن
 • الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی (با ۳ گرایش)
 • فلسفه و کلام اسلامی (با ۲ گرایش)
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • عرفان اسلامی
 •  علوم و فنون قرایات
 • فقه و حقوق خصوصی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و حقوق خانواده
 • فقه  سیاسی
 • شیعه شناسی
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 • فقه شافعی
 • فرق تشیع
 • کلام امامیه
 • کلام شیعه

گرایشهای دکترای الهیات (بر اساس دفترچه کنکور دکترا ۹۵) :

 • علوم و معارف نهج البلاغه
 • علوم قرآن و حدیث
 • تفسیر تطبیقی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی و ارشاد
 • فقه و حقوق خصوصی
 • الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
 • عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
 • حکمت متعالیه
 • کلام امامیه
 • فقه شافعی
 • کلام
 • مدرسی معارف اسلامی
 • مذاهب کلامی
 • شیعه شناسی
 • دین پژوهی

معرفی رشته کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی+رتبه لازم

معرفی رشته کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی:

فلسفه را مادر علوم نامیده اند. فلسفه، مطالعه واقعیت است، اما نه آن جنبه‌ای از واقعیت که علوم گوناگون بدان پرداخته‌اند. 

به عنوان نمونه علم فیزیک درباره اجسام مادی از آن جهت که حرکت و سکون دارند و علم زیست شناسی درباره موجودات از آن جهت که حیات دارند بحث می کند. ارسطو در تعریف فلسفه می گوید : « فلسفه علم به احوال موجودات است از آن جهت که وجود دارند.»

دانشجویان در دوره کارشناسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی علاوه بر آشنایی با مباحث بنیادی و اساسی در زمینه های مختلف علوم سیاسی، بطور نسبی در زمینه فلسفه و حکمت اسلامی و فلسفه غرب به کسب دانش می پردازند. هدف از تاسیس این دوره تربیت نیروهای مستعد برای ورود به دوره های تحصیلات تکمیلی با هدف پژوهشهای تخصصی و اجتهادی می باشد.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته مذکور، معرفی رشته های ارشد و دکتری فلسفه (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

سرفصل دروس فلسفه و حکمت اسلامی و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : ۱۳۵ واحد
دروس عمومی : ۱۰ واحد
دروس پایه : ۴۵ واحد
دروس تخصصی : ۸۰ واحد
نکته: در اعلام سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شده است.این سرفصل صرفا جهت آشنایی کلی با محتوای دروس است و احتمال تغییرات جزیی وجود دارد.

                                                      دروس عمومی رشته فلسفه و حکمت اسلامی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
ادبیات فارسی ۱ ۲ ادبیات فارسی ۲ ۱
زبان انگلیسی ۱ ۲ زبان انگلیسی ۲ ۱
تربیت بدنی ۱ ۱ تربیت بدنی ۲ ۱
تعلیم و تربیت اسلامی ۲ جمع ۱۰

                                                                                                  

                                                 دروس پایه رشته فلسفه و حکمت اسلامی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
ادبیت عرب ۱و۲ ۶ ادبیت عرب ۳و۴ ۴
منطق ۱ ۴ فلسفه اسلامی ۱ ۴
تفسیر قرآن ۱و۲ ۴ علوم قرآن ۲
زبان تخصصی ۱و۲ ۴ متون فلسفی عربی جدید ۲
تاریخ تحلیلی اسلام ۱ ۲ تاریخ تحلیلی اسلام ۲ ۱
فقه ۱و۲و۳ ۶ جمع ۴۵
اصول فقه ۱و۲و۳ ۶

 

دروس تخصصی رشته فلسفه و حکمت اسلامی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
فلسفه اسلامی ۲و۳و۴و۵و۶ ۲۰ کلام ۱و۲و۳ ۶
منطق ۲و۳ ۶ حکمت مشاء ۱و۲ ۴
حکمت اشراق ۱و۲ ۴ حکمت عملی ۲
عرفان نظری ۱و۲ ۴ تاریخ فلسفه اسلامی ۱و۲و۳ ۶
تاریخ فلسفه غرب ۱و۲و۳ ۶ فلسفه معاصر ۲
کلام جدید ۱و۲ ۴ فلسفه تطبیقی ۲
فلسفه اخلاق ۲ فلسفه تاریخ ۲
فلسفه علم ۲ منطق ریاضی ۲
تاریخ ادیان ۲ جمع ۸۰
زبان تخصصی ۳و۴ ۴

 

دانشگاه هایی که در رشته فلسفه و حکمت اسلامی پذیرش دانشجو دارند(بر اساس دفترچه کنکور ۹۳)

دانشگاه خوارزمی دانشگاه زنجان دانشگاه شهید چمران
دانشگاه آیت الله حایری میبد دانشگاه گنبد  

 

دانشگاه هایی که در رشته فلسفه و حکمت اسلامی پذیرش دانشجو دارند(بر اساس دفترچه کنکور ۹۴)

دانشگاه خوارزمی دانشگاه زنجان دانشگاه شهید چمران
دانشگاه آیت الله حایری میبد دانشگاه گنبد

دانشگاه هایی که در رشته فلسفه و حکمت اسلامی پذیرش دانشجو دارند(بر اساس دفترچه کنکور ۹۵)

(غیر از دانشگاه پیام نور، موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد)

دانشگاه خوارزمی دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه شهید چمران
دانشگاه آیت الله حایری میبد دانشگاه گنبد دانشگاه الزهرا
دانشگاه تهران دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه رازی
دانشگاه زنجان دانشگاه شاهد دانشگاه شهید مدنی
دانشگاه شهید مطهری دانشگاه فردوسی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی

گرایشهای ارشد فلسفه : (بر اساس دفترچه کنکور ارشد ۹۵)

 • فلسفه
 • فلسفه تطبیقی
 • منطق
 • فلسفه دین
 • منطق فهم دین
 • اخلاق (با ۲ گرایش)

گرایشهای دکترای فلسفه (بر اساس دفترچه کنکور دکترا ۹۵) :

 • فلسفه دین
 • فلسفه هنر
 • منطق
 • فلسفه اخلاق
 • فلسفه علم و فناوری
 • فلسفه
 • فلسفه فیزیک
 • فلسفه اجتماعی

 

معرفی رشته فلسفه و عرفان اسلامی+رتبه لازم

معرفی رشته فلسفه و عرفان اسلامی:

فلسفه را مادر علوم نامیده اند. فلسفه، مطالعه واقعیت است، اما نه آن جنبه‌ای از واقعیت که علوم گوناگون بدان پرداخته‌اند. 

به عنوان نمونه علم فیزیک درباره اجسام مادی از آن جهت که حرکت و سکون دارند و علم زیست شناسی درباره موجودات از آن جهت که حیات دارند بحث می کند. ارسطو در تعریف فلسفه می گوید : « فلسفه علم به احوال موجودات است از آن جهت که وجود دارند.»

دوره کارشناسی فلسفه و عرفان اسلامی یکی از رشته های تخصصی علوم اسلامی در مرکز جهانی علوم اسلامی است که به منظور آشنایی دانش آموختگان با مباحث فلسفه و عرفان اسلامی و فلسفه جدید طراحی شده است.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته فلسفه و عرفان اسلامی، معرفی رشته های ارشد و دکتری فلسفه (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

سر فصل دروس فلسفه و عرفان اسلامی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : ۱۶۶ واحد
دروس عمومی : ۲۰ واحد
دروس مشترک : ۵۴ واحد
دروس تخصصی : ۶۰ واحد
دروس حوزوی : ۳۲ واحد

نکته: در اعلام سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شده است.این سرفصل صرفا جهت آشنایی کلی با محتوای دروس است و احتمال تغییرات جزیی وجود دارد.
دروس عمومی رشته فلسفه و عرفان اسلامی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام ۴ ادبیات فارسی ۳
یک درس از دروس اخلاق اسلامی ۲ زبان عمومی ۳
یک درس از دروس انقلاب اسلامی ۲ تربیت بدنی ۱ ۱
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی ۲ تربیت بدنی ۲ ۱
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی ۲ جمع ۲۰

                                                                                                   

دروس مشترک رشته فلسفه و عرفان اسلامی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
نمو تکمیلی ۱ آشنایی با علوم قرآن ۲
تفسیر مقدماتی ۲ تفسیر موضوعی ۲ ۲
آشنایی با تاریخ و منابع حدیث ۲ عقاید اسلامی ۳ ۲
عقاید اسلامی ۴ ۲ تاریخ عمومی ادیان ۱و۲ ۴
تاریخ اسلام ۲ ۲ آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی ۲
شیعه شناسی ۲ آشنایی با عرفان اسلامی ۲
آشنایی با دانش فقه ۲ اصول فقه ۵
فقه ۱و۲و۳ ۱۲ منطق ۴
فلسفه اسلامی ۴ جمع ۵۴
روش تحقیق ۲

 

دروس حوزوی رشته فلسفه و عرفان اسلامی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
صرف ۱و۲ ۷ نحو ۱و۲و۳ ۱۳
تجزیه و ترکیب ۲ متن خوانی و درک متن ۲
روش آموزش قرآن ۱ فلسفه اسلامی مقدماتی ۲
روش تبلیغ ۱ آشنایی با تاریخ و فرهنگ ایران ۲
منطق مقدماتی ۲ جمع ۳۲

دروس تخصصی رشته فلسفه و عرفان اسلامی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
معارف قرآن ۱و۲ ۴ منطق تکمیلی ۲
فلسفه اسلامی ۱و۲و۳ ۱۲ فلسفه اسلامی ۴ ۲
فرق و مذاهب فقهی ۲ حکمت مشاء ۲
حکمت اشراق ۲ تاریخ فلسفه غرب ۱و۲ ۴
تاریخ فلسفه اسلامی ۱و۲ ۴ فلسفه اخلاق ۲
کلام اسلامی ۱و۲و۳ ۶ مسائل جدید کلامی و فلسفه دین ۱و۲ ۴
عرفان اسلامی ۲ آشنایی با متون عربی و فارسی عرفانی ۲
تاریخ عرفان و تصوف ۱و۲ ۴ زبان تخصصی ۱و۲ ۴
آشنایی با متون روایی و معارفی ۲ جمع ۶۰

 

دانشگاه هایی که در رشته فلسفه و عرفان اسلامی پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۳)

دانشگاه مذاهب اسلامی

 

دانشگاه هایی که در رشته فلسفه و عرفان اسلامی پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۴)

دانشگاه مذاهب اسلامی

دانشگاه هایی که در رشته فلسفه و عرفان اسلامی پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۵)

دانشگاه مذاهب اسلامی

گرایشهای ارشدفلسفه : (بر اساس دفترچه کنکور ارشد ۹۵)

 • فلسفه
 • فلسفه تطبیقی
 • فلسفه منطق
 • فلسفه دین
 • منطق فهم دین
 • اخلاق (با ۲ گرایش)

گرایشهای دکترای فلسفه (بر اساس دفترچه کنکور دکترا ۹۵) :

 • فلسفه دین
 • فلسفه هنر
 • منطق
 • فلسفه اخلاق
 • فلسفه علم و فناوری
 • فلسفه
 • فلسفه فیزیک
 • فلسفه علوم اجتماعی

معرفی رشته کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی+رتبه لازم

معرفی رشته کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی:

هدف از رشته علوم ارتباطات اجتماعی تربیت افرادیست که پس از فارغ التحصیلی قادر باشند در مراکزی مثل روزنامه ها، رادیو و تلویزیون ، ادارات روابط عمومی سازمانهای دولتی و غیر دولتی و مراکز مشابه به عنوان کارشناس ارتباطات انجام وظیفه کنند .همچنین فارغ التحصیلان این رشته باید توانایی نقد ، تحلیل و تحقیق در حوزه ارتباطات بطور کلی و ارتباطات جمعی بطور اخص را دارا باشند.

به طورکلی رشته علوم ارتباطات اجتماعی به منظور سر و سامان دادن به ابعاد مختلف ارتباطات جوامع و مظاهر وجودی آن به خدمت بشر در آمده تا وسایل ارتباطی و اطلاع رسانی گسترده و پیچیده مانند رادیو، تلویزیون، مطبوعات و بسیاری دیگر از مظاهر علم و فناوری را در خدمت اطلاع رسانی و ارتباط بین انسان ها قرار دهد. 

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته مذکور، معرفی گرایشهای ارشد و دکتری علوم ارتباطات اجتماعی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

سرفصل دروس علوم ارتباطات اجتماعی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : ۱۳۳ واحد
دروس عمومی : ۲۰ واحد
دروس پایه : ۳۲ واحد
دروس اصلی : ۱۰ واحد
دروس تخصصی : ۶۱ واحد
دروس اختیاری : ۱۰ واحد

دروس عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام ۴ ادبیات فارسی ۳
یک درس از دروس اخلاق اسلامی ۲ زبان عمومی ۳
یک درس از دروس انقلاب اسلامی ۲ تربیت بدنی ۱ ۱
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی ۲ تربیت بدنی ۲ ۱
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی ۲ جمع ۲۰

دروس پایه رشته علوم ارتباطات اجتماعی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
ریاضیات پایه ۲ آمار مقدماتی ۲
آمار در علوم اجتماعی ۲ مبانی جامعه شناسی ۲
مبانی جمعیت شناسی ۲ مبانی روان شناسی ۲
مبانی مردم شناسی ۲ روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ۲
تاریخ تکوین علوم اجتماعی ۳ نظریه های علوم اجتماعی ۳
فلسفه علوم اجتماعی ۲ تاریخ اجتماعی ایران ۲
مبانی ارتباطات جمعی ۲ اصول علم سیاست ۲
روان شناسی اجتماعی ۲ جمع ۳۲
دروس اصلی رشته علوم ارتباطات اجتماعی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
فنون و مهارتهای تحقیقاتی کاربردی ۲ زبان تخصصی ۱و۲ ۴
مبانی زبان شناسی ۲ جمع ۱۰
مسائل اجتماعی – جمعیتی ایران ۲

دروس تخصصی رشته علوم ارتباطات اجتماعی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
روش شناسی تحلیل محتوا ۲ روش های تحقیق کیفی رسانه ها ۳
روش های بررسی مخاطب ۲ جامعه شناسی اقناع و تبلیغ ۲
موسیقی ، فرهنگ و جامعه ۲ جامعه شناسی هنر و ادبیات ۳
فلسفه رسانه های جمعی ۲ نظریه های ارتباط جمعی ۱و۲ ۴
ارتباطات انسانی ۲ ارتباطات سیاسی ۲
ارتباطات بین المللی ۲ ارتباطات تصویری ۳
مطالعات رادیویی ۳ مطالعات تلویزیونی ۳
مطالعات سینمایی ۳ مطالعات مطبوعاتی ۳
مطالعات فضای مجازی ۳ حقوق ارتباط جمعی ۲
تاریخ تحول ارتباطات در ایران ۲ جهانی شدن ارتباطات ۲
رسانه ها و حوزه عمومی ۲ ارتباطات و فرهنگ ۲
دین و رسانه های جمعی ۲ آشنایی با تکنولوژیهای نوین ارتباطی ۳
جامعه شتاسی سازمانهای رسانه ای ۲ جمع ۶۱

 

دانشگاههایی که در رشته علوم ارتباطات اجتماعی پذیرش دانشجو دارند(بر اساس دفترچه کنکور ۹۵)

(غیر از موسسات غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد و پیام نور)

دانشگاه تهران

 

   گرایشهای ارشد علوم ارتباطات اجتماعی :(براساس دفترچه کنکور ارشد ۹۵)

 • علوم ارتباطات اجتماعی
 • مطالعات فرهنگی و رسانه
 • مدیریت رسانه
 • ارتباطات اجتماعی – روزنامه نگاری
 • تحقیق در ارتباطات اجتماعی
 • حج و زیارت

    گرایشهای دکترای علوم ارتباطات اجتماعی : (بر اساس دفترچه کنکور دکترا ۹۵)

 • علوم ارتباطات
 • فرهنگ و ارتباطات

 

وضعیت استخدامی رشته کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی

مشاغل زیر به طور مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد : 

روزنامه نگار / خبرنگار   کارشناس / مدیر روابط عمومی  مجری رادیو / تلویزیون  سردبیر  نویسنده
کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی نیز توانایی و تخصص لازم را برای ورود به شغل های دیگری که ارتباط غیرمستقیم با تخصص کسب شده دارد پیدا می کند. برخی از این مشاغل به شرح زیر است :
کارشناس / مدیر آموزش   مدیر انتشارات  مدیر فروش

معرفی رشته کارشناسی آب و هواشناسی+رتبه لازم

معرفی رشته کارشناسی آب و هواشناسی:

اگر در ریاضیات و محاسبه خوب بوده و عاشق سیستم های هواشناسی و محیط زیست هستید، شغل هواشناس برای شما مناسب است.

هواشناسی علم مطالعه و بررسی فعل و انفعالات جوی و پدیده های هواشناسی تعیین کننده وضع هوا و اقلیم می باشد. هواشناسی بر پایه اندازه گیری ها و دیده بانی هایی است که در ایستگاه های هواشناسی انجام می شود. هواشناسی در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، نظامی، حمل و نقل و … کاربرد زیادی دارد.

در کل دو نوع ایستگاه هواشناسی وجود دارد. ایستگاه های سینوپتیک که عوامل جوی سطح زمین، جهت و سرعت باد، دما، رطوبت و فشار هوا را اندازه گیری می کند. ایستگاه های کلیماتولوژی که در آنها هواشناسی کشاورزی، باران و برف سنجی و اقلیم شناسی انجام می شود.

هواشناس درباره جو زمین و شرایط آب و هوایی مطالعه می کند. هواشناس به کمک ابزارها و وسایل مخصوص به اندازه گیری عوامل جوی و جمع آوری و تفسیر داده ها پرداخته و وضعیت آب و هوایی و رویدادهای جوی را پیش بینی می کند.

هواشناس باید روش مند، دارای ذهنی پوینده و در حل مساله توانمند باشد. همچنین در این کار با داده های زیادی سر و کار دارد که باید بتواند آنها را تحلیل کند. داشتن دقت بالا و توجه به جزئیات نیز در شغل هواشناسی بسیار مهم است. برای شغل هواشناسینیاز به مدرک تحصیلی مرتبط می باشد.

ساعت کاری هواشناس بسته به نوع کار و پست او متفاوت است. به عنوان مثال دیده بان هواشناسی فردی است که تقریبا تمام وقت حتی در روز های تعطیل نیز باید سر کار باشد. البته در برخی مناطق که تعدادی هواشناس در ایستگاه های  هواشناسی کار می کنند، کارها به صورت شیفتی انجام می شود.  به همین ترتیب محل کار افراد مختلف در حوزه هواشناسی نیز مختلف است از دفاتر کاری گرفته تا ایستگاه های هواشناسی.

در ادامه اطلاعات کاملی در مورد وظایف هواشناس، مهارت و توانمندی های مورد نیاز هواشناسی، تحصیلات لازم برای ورود به شغلهواشناسی، بازار کار و فرصت های شغلی هواشناس و میزان درآمد هواشناس و برخی از افراد معروف در حوزه هواشناسی ارائه می شود.

وظایف هواشناس

 • جمع آوری داده از عکس های ماهواره ای، رادارها، سنسورهای راه دور و ایستگاه های هواشناسی در سراسر جهان
 • سنجش فشار ، دما، رطوبت هوا و میزان باد
 • بکارگیری مدل های کامپیوتری و اصول علمی برای پیش بینی های کوتاه مدت و بلند مدت آب و هوایی
 • عرضه اطلاعات آب و هوایی و گزارشات به مخاطبان

در ابتدای ورود به این شغل هواشناس کارهایی مانند مشاهده و ثبت آب و هوا، تهیه نمودار و کمک به کارکنان ارشد را انجام می دهد. به مرور زمان با کسب تجربه بیشتر، کارهای پیچیده تری مانند ارائه پیش بینی ها در جلسات و برنامه های رسانه ای بر عهده او خواهد بود.

مهارت و توانمندی های مورد نیاز هواشناسی

 • مهارت زیاد در ریاضیات، آمار و کامپیوتر
 • رویکرد منظم و ساختاریافته در کار
 • توانایی تحلیل داده های پیچیده
 • ذهن پویا و جستجوگر
 • مهارت حل مساله
 • مسئولیت پذیر
 • دقت زیاد و توجه به جزئیات
 • علاقه فراوان به علوم آب و هواشناسی و محیط زیست
 • توانایی انجام کار تیمی مناسب
 • آشنایی با زبان انگلیسی

 

تحصیلات لازم برای ورود به شغل هواشناسی

علاقه مندان شغل هواشناسی می توانند در رشته هواشناسی در دانشگاه علمی و کاربردی یا رشته فیزیک گرایش هواشناسی و آب و هواشناسی در سایر دانشگاه های کشور تحصیل کنند. امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر نیز در کشور وجود دارد. در صورت داشتن مدارک تحصیلی عالی در این حوزه، فرصت های شغلی بهتری پیش روی علاقه مندان خواهد بود.

علاقه مندان از طریق آگهی های استخدامی سازمان های هواشناسی، محیط زیست، جهاد کشاورزی و… که به هواشناس نیاز دارند، می توانند برای ورود به این شغل اقدام کنند.

 آینده شغلی، فرصت های استخدامی و بازارکار هواشناس

هواشناس می تواند در ایستگاه های هواشناسی و در ادارات و سازمانهایی مانند هواشناسی، منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست، شیلات، جهاد کشاورزی و وزارت نیرو فعالیت کند.

وضعیت استخدام شغل هواشناس در برخی کشورهای جهان به شرح زیر است :

آمریکا – پیش بینی ها نشان می دهد میزان استخدام هواشناسان بین سال های۲۰۱۰  تا۲۰۲۰ ، رشد۱۱  درصدی خواهد داشت. در حالی که متوسط این رشد برای همه مشاغل۱۴  درصد می باشد.

استرالیا – در بازه زمانی۵  سال گذشته میزان استخدام هواشناس رشد۱۷۲٫۳  درصدی داشته و رشد زیاد در آینده برای آن پیش بینی شده است.

میزان درآمد هواشناس

هواشناس که معمولا در سازمان های دولتی مرتبط با حوزه کاری اش استخدام می شود،همانند سایر کارمندان، حقوق و مزایایی مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت می کند.

درآمد هواشناس در برخی از کشورهای جهان عبارتند از :

آمریکا – متوسط درآمد سالانه هواشناسان ۸۷٫۷۸۰ دلار (برای همه مشاغل۳۳٫۸۴۰  دلار) در سال۲۰۱۰  و مطابق با آخرین آمارها در سال ۲۰۱۳، ۹۰٫۲۰۰ دلار بوده است.

استرالیا – متوسط درآمد سالانه هواشناسان۷۸٫۰۰۰  دلار (قبل از کسر مالیات) می باشد.

انگلستان – متوسط درآمد سالانه هواشناس برای افراد تازه کار۳۰٫۵۰۰  دلار، افراد با تجربه بین۳۸٫۰۰۰  تا۵۳٫۵۰۰  دلار و برای مدیران این حوزه حدود۷۶٫۰۰۰  دلار می باشد.

شخصیت های مناسب شغل هواشناسی

در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و … برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.

به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.

برخی از شخصیت های مناسب این شغل بر اساس شخصیت شناسی MBTI :

ISTJ   این تیپ شخصیتی از دقت بالایی برخوردار است و دارای مهارت های فنی خوبی می باشد. او معمولا زمان زیادی را برای کار خود می گذارد.

در بین ویژگی های سطح زمین، اطلاعات اقلیمی و آب و هواشناسی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند؛ چرا که انسان شاید بتواند محدودیت های ژئو مورفولوژیکی را تا اندازه ای تعدیل کند و یا مثلا مشکلات اقتصادی را حل کند، اما تغییر شرایط دمایی یا خشکسالی و یا  کنترل ریزگردها کار آسانی نیست. بدین جهت شناخت اقلیم و راههای تعدیل و یا تسهیل آن در تمام پروژه های عمرانی و توسعه لازم است.

رشته کارشناسی آب و هواشناسی پاسخی علمی است به این نیاز تا ضمن کمک به پیشبرد طرحهای توسعه ای، اشتغال فارغ التحصیلان جغرافیا را تسهیل کند؛ چرا که مراکز علمی معتبر دنیا از جمله یونسکو یکی از شرایط تحقق جامعه دانایی محور را وجود افراد تحصیلکرده ای می دانند که علاوه بر فراگیری علوم نظری و تئوری، روش های تبدیل علوم را به فعالیت های درآمدزا و مولد ارزش، آموخته باشند و به عبارتی بتوانند علوم فرا گرفته شده را کاربردی کنند.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته مذکور، معرفی گرایشهای ارشد و دکتری آب و هواشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

 

سرفصل دروس آب و هواشناسی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : ۱۳۵ واحد
دروس عمومی : ۲۰ واحد
دروس پایه : ۶۰ واحد
دروس ناحیه ای ایران : ۱۴ واحد
دروس اختیاری : ۶ واحد
دروس تخصصی – کاربردی : ۳۵ واحد
نکته: در اعلام سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شده است.این سرفصل صرفا جهت آشنایی کلی با محتوای دروس است و احتمال تغییرات جزیی وجود دارد.

 

دروس عمومی رشته آب و هواشناسی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام ۴ ادبیات فارسی ۳
یک درس از دروس اخلاق اسلامی ۲ زبان عمومی ۳
یک درس از دروس انقلاب اسلامی ۲ تربیت بدنی ۱ ۱
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی ۲ تربیت بدنی ۲ ۱
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی ۲ جمع ۲۰

 

دروس پایه رشته کارشناسی آب و هواشناسی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
فلسفه و سیر تکوین علم جغرافیا ۲ روش تحقیق ۲
ریاضیات مقدماتی ۲ آمار و احتمالات ۲
زمین در فضا ۲ مبانی زمین شناسی ۲
مبانی ژئومورفولوژی ۲ مبانی آب و هوا شناسی ۱و۲ ۴
مبانی هیدرولوژی ۲ جغرافیای خاک ها ۲
مبانی محیط زیست ۲ مخاطرات طبیعی ۲
مخاطرات انسانی ۲ مبانی جغرافیای جمعیت ۲
مبانی جغرافیای اقتصادی ۲ مبانی جغرافیای سیاسی ۲
مبانی جغرافیای فرهنگی ۲ مبانی جغرافیای گردشگری ۲
مبانی جغرافیای شهری ۲ مبانی جغرافیای روستایی ۲
سیاست و فضا ۲ اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای ۲
اصول و روشهای آمایش سرزمین ۲ نقشه خوانی ۲
نقشه برداری ۲ کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی ۲
مبانی سنجش از دور ۲ مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی ۲
فناوری اطلاعات ۲ جمع ۶۰

 

دروس ناحیه ای ایران
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
ژئومورفولوژی ایران ۲ آب و هوای ایران ۲
جغرافیای جمعیت ایران ۲ جغرافیای اقتصاد ایران ۲
جغرافیای سیاسی ایران ۲ جغرافیای شهری ایران ۲
جغرافیای روستایی ایران ۲ جمع ۱۴

دروس تخصصی کاربردی رشته آب و هواشناسی

 
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
ریاضیات پیشرفته ۲ ریاضیات مهندسی ۲
فیزیک عمومی ۲ نقشه ها و نمودارهای اقلیمی ۲
پایگاه داده های اقلیمی و  نقشه های هوا ۲ کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی ۲
آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی ۲ مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی ۲
اقلیم شناسی فیزیکی ۲ اقلیم شناسی دینامیک ۲
اقلیم شناسی آماری ۲ اقلیم شناسی کاربردی ۲
تغییر اقلیم و پیامدهای آن ۲ هیدروکلیماتولوژی ۲
میکروکلیماتولوژی ۲ آب و هوای کره زمین ۲
پروژه ۳ جمع ۳۵

دروس اختیاری رشته کارشناسی آب و هواشناسی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
اصول و روشهای مطالعات ناحیه ای ۲ مطالعات منطقه ای ۲
نواحی جغرافیایی ایران ۲ جغرافیا و جهانی شدن ۲
مبانی جغرافیای ارتباطات ۲ تحلیل فضایی ۲
منابع آب ایران ۲ به پیشنهاد گروه مربوطه ۴
 • دانشجو باید ۶ واحد از دروس فوق را بگذراند.

 

دانشگاه هایی که در رشته آب و هواشناسی پذیرش دانشجو دارند (بر اساس دفترچه کنکور سراسری ۹۳)

دانشگاه ارومیه دانشگاه تبریز دانشگاه تهران
دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه خوارزمی دانشگاه رازی
دانشگاه زنجان دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی همدان دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه کردستان دانشگاه لرستان دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه یزد دانشگاه جیرفت دانشگاه فردوسی
دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه هایی که در رشته آب و هواشناسی پذیرش دانشجو دارند (بر اساس دفترچه کنکور سراسری ۹۴)

دانشگاه ارومیه دانشگاه تبریز دانشگاه تهران
دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه خوارزمی دانشگاه رازی
دانشگاه زنجان دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی همدان دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه کردستان دانشگاه لرستان دانشگاه محقق اردبیلی
دانشگاه یزد دانشگاه جیرفت دانشگاه فردوسی
دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه هایی که در رشته آب و هواشناسی پذیرش دانشجو دارند (بر اساس دفترچه کنکور سراسری ۹۵)

این رشته در کنکور ۹۵ حذف شده است

گرایشهای ارشد آب و هواشناسی ( بر اساس دفترچه کنکور ارشد ۹۵):

 • آب و هوا شناسی (با ۶ گرایش)

گرایشهای دکترای آب و هواشناسی ( بر اساس دفترچه کنکور دکترا ۹۵) :

 • آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) (همه گرایشها)

معرفی رشته کارشناسی علوم سیاسی+رتبه لازم

معرفی رشته کارشناسی علوم سیاسی:

آنچه مردم به نام سیاست و مسائل سیاسی می شناسند با سیاست به مفهومی که در رشته علوم سیاسی مطرح است، تفاوت بسیار دارد و دانشجویان موفق رشته علوم سیاسی نیز نه یک سیاستمدار بلکه یک سیاست شناس خواهند شد.

ارسطو این علم را به عنوان «مطالعهٔ حکومت» تعریف می‌کند. این تعریف بسیار نزدیک به معنای امروزی آن است : «بررسی و نقد پدیده های مربوط به حکومت و قدرت به شیوه ای منظم و تحلیلی »، اما علوم سیاسی در ایران به معنای درست این اصطلاح، دانش سیاسی ژرف بینانه ای است که باید با بهره گیری از تازه ترین دانسته های بشر روزگار ما و بر اساس شناخت خصوصیات سیاسی و اقتصادی جامعه ایرانی پدید آید و راهنمای کردار سیاسی شود.

در واقع علوم سیاسی به بررسی اندیشه ها و نظریه های سیاسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه می پردازد.

وضعیت استخدامی فارغ التحصیلان رشته علوم سیاسی با دشواری ها و محدودیت هایی روبرو است. با این حال سازمان ها و وزارتخانه های بسیاری می توانند فارغ التحصیلان رشته علوم سیاسی را جذب می کنند که در این میان وزارت امور خارجه از همه شاخص تر است. اما در حال حاضر حتی فارغ التحصیلان روابط بین المللی نیز به سختی جذب این وزارت خانه می شوند و این سازمان نیاز به نیروی جدیدی ندارد.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته مذکور، معرفی رشته های ارشد و دکتری علوم سیاسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

سرفصل دروس علوم سیاسی و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها : ۱۳۵ واحد
دروس عمومی : ۲۰ واحد
دروس اصلی : ۱۰۵ واحد
دروس اختیاری : ۱۰ واحد

 

نکته: در اعلام سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شده است.این سرفصل صرفا جهت آشنایی کلی با محتوای دروس است و احتمال تغییرات جزیی وجود دارد.

دروس عمومی رشته کارشناسی علوم سیاسی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام ۴ ادبیات فارسی ۳
یک درس از دروس اخلاق اسلامی ۲ زبان عمومی ۳
یک درس از دروس انقلاب اسلامی ۲ تربیت بدنی ۱ ۱
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی ۲ تربیت بدنی ۲ ۱
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی ۲ جمع ۲۰
دروس اصلی رشته کارشناسی علوم سیاسی
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
مبانی علم سیاست ۳ مبانی علم حقوق ۳
مبانی جامعه شناسی عمومی ۲ مبانی علم اقتصاد ۳
روش تحقیق در علوم سیاسی ۴ حقوق اساسی (کلیات) ۲
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲ مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام ۲
حقوق بین الملل اسلامی ۲ نظام سیاسی و دولت در اسلام ۳
اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران ۲ جنبشهای اسلامی معاصر ۲
تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (از ۱۲۲۸ تا ۱۳۲۰۰) ۴ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (از ۱۳۲۰تا ۱۳۵۷۷) ۴
انقلاب اسلامی ایران ۲ روابط خارجی ایران (از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷) ۴
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ۳ مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران ۳
حقوق اداری ۲ خلیج فارس و مسائل آن ۲
مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم ۳ اصول روابط بین الملل ۴
تاریخ روابط بین الملل (از ۱۸۷۱ تا ۱۹۴۵) ۳ سازمانهای بین المللی ۲
تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب از قبل از افلاطون تا قرن بیستم ۴ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ۲
دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام ۲ حقوق بین الملل عمومی ۴
فن دیپلماسی و آداب کنسولی ۲ حقوق بین الملل خصوصی ۲
تئوریهای انقلاب ۲ شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم ۴
نوسازی و دگرگونی سیاسی ۲ سیاست خارجی قدرتهای بزرگ ۳
جامعه شناسی سیاسی ۳ مسائل نظامی و استراتژیک معاصر ۳
تاریخ تحول دولت در اسلام ۲ جمع ۱۰۵
متون سیاسی به زبان خارجی ۴
دروس اختیاری رشته کارشناسی علوم سیاسی
نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
اسلام و ایران ۲ مالیه عمومی ۲
جغرافیای اقتصادی ایران ۲ اداره امور دولتی ۲
مطبوعات سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت به بعد ۲ انقلابهای جهان ۴
نظام های سیاسی تطبیقی ۲ روانشناسی اجتماعی ۲
نظامهای اقتصادی تطبیقی ۲ تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا ۱۳۲۰ ۴
سیاست و حکومت در شوروی ۲ سیر قدرت دریاها ۲
سیاست و حکومت در ایالات متحده آمریکا ۲ مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپای شرقی ۳
سیاست و حکومت در خاور میانه ۲ مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپای غربی ۳
سیاست و حکومت در آسیای جنوبی ۲ ارتش و سیاست ۲
سیاست و حکومت در چین ۲ جمهوری اسلامی ایران و نهضت های رهایی بخش ۲
سیاست و حکومت در آفریقا ۲ اعراب و اسراییل و مسئله فلسطین ۲
سیاست و حکومت در آمریکای لاتین ۲ اندیشه های سیاسی در شرق باستان ۲
سیاست و حکومت در اروپای باختری ۲ جغرافیای سیاسی(تأکید بر جهان اسلام) ۳
خاورمیانه و سیاست بین الملل ۲ تکدرس در اختیار گروه آموزشی ۲
اقتصاد بین الملل ۲ جمع
 • دانشجویان می توانند ۱۵ واحد از دروس فوق را انتخاب کنند.

 

دانشگاه هایی که در رشته علوم سیاسی پذیرش دانشجو دارند(بر اساس دفترچه کنکور ۹۵)
(غیر از دانشگاه پیام نور، موسسات غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد)
دانشگاه آیت الله بروجردی دانشگاه بوعلی سینا همدان دانشگاه بیرجند
دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه تهران دانشگاه اصفهان
دانشگاه لرستان دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه رازی دانشگاه شاهد دانشگاه شهید باهنر
دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید چمران دانشگاه شیراز
دانشگاه غیر انتفاعی مفید – قم دانشگاه فردوسی دانشگاه گیلان
دانشگاه مازندران دانشگاه یاسوج دانشگاه یزد
دانشگاه اردکان دانشگاه تربت حیدریه

 

گرایشهای ارشد علوم سیاسی: (بر اساس دفترچه کنکور ارشد ۹۵)

 • روابط بین الملل
 • مطالعات منطقه ای (با ۴ گرایش)
 • اندیشه سیاسی در اسلام
 • دیپلماسی و سازمانهای بین المللی
 • علوم سیاسی

گرایشهای دکترای علوم سیاسی: (بر اساس دفترچه کنکور دکترا ۹۵)

 • روابط بین الملل
 •  سیاست گذاری عمومی
 • اندیشه سیاسی
 • جامعه شناسی سیاسی
 • علوم سیاسی
 • مسائل ایران
 • سیاست گذاری فرهنگی
 • مطالعات منطقه ای اروپا
 • مطالعات منطقه ای آمریکای شمالی
 • مطالعات منطقه ای آسیای مرکزی و قفقاز
 • مطالعات منطقه ای خاورمیانه
 • مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی