آخرین خبرها

معرفی رشته کارشناسی علوم مهندسی+رتبه لازم

معرفی رشته کارشناسی علوم مهندسی:

رشته علوم مهندسی ارتباط نزدیکی با علوم فیزیک، ریاضیات و مهندسی دارد. دانش آموختگان این رشته در زمینه مهندسی و علوم مطالعه پیشرفته و عمیقی خواهند داشت. و قادرند به اجرای پژوهشهای صنعتی بین رشته ای بپردازند.

هدف نهایی این رشته آن است که دانشجویان بتوانند ویژگی‌های مثبت یک مهندس و یک دانشمند را همزمان بدست آورند. یک کارشناس علوم مهندسی باید بتواند مانند یک دانشمند با کنجکاوی، تفکر عمیق و انتقادی و قدرت مشاهده را جهت اکتشافات جدید مورد استفاده قرار داده ودر عین حال مانند مهندسان خلاقیت، قابلیت‌های فنی و مهارت‌های حل مسئله را جهت پیشرفت جامعه به‌کار برد.

علوم مهندسی رشته ای میان رشته ای است که در اکثر دانشگاه های جهان به عنوان یک هسته ی مرکزی رشته ها ی مهندسی مطرح شده است. دانشجویان این رشته پس از مدت حدوداً دو سال می توانند به یکی از گرایش های مورد علاقه ی خود وارد شوند. اولین ورودی وپذیرش این رشته در ایران در سال ۱۳۸۷ بود.

توجه: با توجه به دفترچه کنکور ۹۵ رشته علوم مهندسی بدون گرایش می باشد . دانشجویان بعد از یک سال، دو سال تحصیل می توانند در درون دانشکده، گرایش انتخاب کنند.

این گرایشها عبارتند از: محاسباتی، ریاضی مهندسی، فیزیک مهندسی، زیست محیطی

گرایش علوم مهندسی محاسباتی

این گرایش اهمیت رشد محاسبات را برای حل مسائل علمی پیچیده و مسائل مهندسی مشخص می کند. دانشجویان در این گرایش مهارتهای مورد نیاز برای مدل سازی، شبیه سازی و حل مسائل پیچیده و همچنین مهارتهایی را که مورد نیاز مدل سازی فناوریهایی با اندازه های بسیار بزرگ است را فرا می گیرند.

گرایش ریاضی مهندسی

در این گرایش دانشجویان به مطالعه ریاضی محض و کاربردی به عنوان مولفه های اصلی مهندسی مدرن می پردازند.

گریش فیزیک مهندسی

این گرایش آمیزه ای از فیزیک کلاسیک و مدرن، شیمی و ریاضیات با کاربردهای مهندسی می باشد. تاکید بیشتر این گرایش بر علوم و ریاضیات است .

گرایش علوم مهندسی زیست محیطی

در این گرایش دانشجویان با فراگیری اصول فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی با تجزیه و تحلیل مهندسی برای محافظت از محیط زیست و ترمیم آن آماده می شوند.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته علوم مهندسی، و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

سر فصل دروس علوم مهندسی گرایش علوم مهندسی محاسباتی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : ۱۴۱ واحد
دروس عمومی : ۲۱ واحد
دروس پایه : ۳۲ واحد
دروس اصلی : ۲۱ واحد
دروس تخصصی: ۲۶ واحد
دروس تخصصی خوشه ۱ + دروس اختیاری : ۱۱+۳۰
دروس تخصصی خوشه ۲ + دروس اختیاری : ۹+۳۲
دروس تخصصی خوشه ۳ + دروس اختیاری : ۱۱+۳۰
دروس تخصصی خوشه ۴ + دروس اختیاری : ۷ + ۳۴
دروس تخصصی خوشه ۵ + دروس اختیاری : ۷ + ۳۴
دروس تخصصی خوشه ۶ + دروس اختیاری : ۱۰+ ۳۱
دروس تخصصی خوشه ۷ + دروس اختیاری : ۶ + ۳۵

نکته : در این گرایش دانشجو علاوه بر ۲۶ واحد دروس تخصصی باید یک خوشه تخصصی از خوشه های ۱ تا ۷ را بگذراند.

سر فصل دروس علوم مهندسی گرایش ریاضی مهندسی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : ۱۴۱ واحد
دروس عمومی : ۲۱ واحد
دروس پایه : ۳۲ واحد
دروس اصلی : ۲۱ واحد
دروس تخصصی: ۲۵ واحد
دروس تخصصی خوشه ۱ + دروس اختیاری : ۱۲+۳۰
دروس تخصصی خوشه ۲ + دروس اختیاری : ۱۰+۳۲
دروس تخصصی خوشه ۳ + دروس اختیاری : ۱۲+۳۰
دروس تخصصی خوشه ۴ + دروس اختیاری : ۸ + ۳۴
دروس تخصصی خوشه ۵ + دروس اختیاری : ۸ + ۳۴
دروس تخصصی خوشه ۶ + دروس اختیاری : ۱۱+ ۳۱
دروس تخصصی خوشه ۷ + دروس اختیاری : ۷ + ۳۵

نکته : در این گرایش دانشجو علاوه بر ۲۵ واحد دروس تخصصی باید یک خوشه تخصصی از خوشه های ۱ تا ۷ را بگذراند.

 

تعداد واحدهای دروس علوم مهندسی گرایش فیزیک مهندسی :

تعداد کل واحدها : ۱۴۱ واحد
دروس عمومی : ۲۱ واحد
دروس پایه : ۳۲ واحد
دروس اصلی : ۲۱ واحد
دروس تخصصی: ۲۹ واحد
دروس تخصصی خوشه ۱ + دروس اختیاری : ۸+۳۰
دروس تخصصی خوشه ۲ + دروس اختیاری : ۶+۳۲
دروس تخصصی خوشه ۳ + دروس اختیاری : ۸+۳۰
دروس تخصصی خوشه ۴ + دروس اختیاری : ۴ + ۳۴
دروس تخصصی خوشه ۵ + دروس اختیاری : ۴ + ۳۴
دروس تخصصی خوشه ۶ + دروس اختیاری : ۷+ ۳۱
دروس تخصصی خوشه ۷ + دروس اختیاری : ۳ + ۳۵

نکته : در این گرایش دانشجو علاوه بر ۲۹ واحد دروس تخصصی باید یک خوشه تخصصی از خوشه های ۱ تا ۷ را بگذراند.

 

تعداد واحدهای دروس علوم مهندسی گرایش زیست محیطی :

تعداد کل واحدها : ۱۴۱ واحد
دروس عمومی : ۲۱ واحد
دروس پایه : ۳۲ واحد
دروس اصلی : ۲۱ واحد
دروس تخصصی: ۲۵ واحد
دروس تخصصی خوشه A + دروس اختیاری : ۷+۳۵
دروس تخصصی خوشه B + دروس اختیاری : ۸+۳۴
دروس تخصصی خوشه C + دروس اختیاری : ۱۲+۳۰
دروس تخصصی خوشه D + دروس اختیاری : ۱۲ + ۳۰
دروس تخصصی خوشه E + دروس اختیاری : ۶ + ۳۶

نکته : در این گرایش دانشجو علاوه بر ۲۵ واحد دروس تخصصی باید یک خوشه تخصصی از خوشه های A تا E را بگذراند.

 

 

 

دانشگاه هایی که در رشته علوم مهندسی پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۳)

دانشگاه تهران دانشگاه سلمان فارسی دانشگاه صنعتی سیرجان
دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه اردکان
دانشگاه گیلان مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

دانشگاه هایی که در رشته علوم مهندسی پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۴)

دانشگاه تهران دانشگاه سلمان فارسی دانشگاه اردکان
دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاه صنعتی کرمانشاه
دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه کوثر بجنورد
دانشگاه گیلان مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

 

دانشگاه هایی که در رشته علوم مهندسی پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۵)

دانشگاه تهران دانشگاه سلمان فارسی دانشگاه اردکان
دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاه صنعتی کرمانشاه
دانشگاه فناوریهای نوین سبزوار دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه کوثر بجنورد
دانشگاه گیلان مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا
دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

درباره ی... ACADEMYADMIN

همچنین این مطلب را مطالعه کنید.

معرفی رشته کارشناسی علوم کامپیوتر+رتبه لازم

معرفی رشته کارشناسی علوم کامپیوتر: رشته های بین رشته ای (میان رشته ای) رشته هایی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز امنیتی *

Watch Dragon ball super