آخرین خبرها

معرفی رشته کارشناسی اقتصاد کشاورزی+رتبه لازم

معرفی رشته کارشناسی اقتصاد کشاورزی:

سرزمین پهناور ما ایران با داشتن اراضی کشاورزی فراوان و آب و هوا و اقلیم مناسب، ظرفیت بسیار خوبی برای کشاورزی دارد. توسعه بخش کشاورزی می تواند در پیشرفت و توسعه کشور نقش اساسی داشته باشد. برای موفق شدن در این راه باید از کشاورزی به روش سنتی فاصله گرفته و روش های مدرن کشاورزی را در کشور پیاده کنیم. در این مسیر وجود متخصصان کشاورزی در زمینه های مختلف بسیار ضروری است.

اقتصاد کشاورزی مجموعه ای از علوم و روشها است که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

اقتصاد کشاورزی روشهای استفاده مطلوب بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه ها و ابزار کارآمد خود مورد مطالعه قرار می دهد. هدف از ایجاد این رشته، تربیت نیروهای متخصص و کارآمدی است که بتواند با تکیه بر دانش و اندوخته های علمی و تجارب عملی خود به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی به تهیه و تدوین طرحهای توسعه کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها در سطوح مختلف منطقه ای و یا ملی بپردازند و همچنین از طریق به کارگیری روشهای تجزیه و تحلیل کمی و ارائه مدلهای ریاضی در حل مسائل و مشکلات تولید، توزیع و یا معرف مواد غذایی و مواد خام، راهکارهای مناسبی را ارائه نمایند.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته اقتصاد کشاورزی، معرفی رشته های ارشد و دکتری اقتصاد کشاورزی(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

سر فصل دروس اقتصاد کشاوری و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : ۱۳۵ واحد
دروس عمومی : ۲۰ واحد
دروس پایه : ۱۸ واحد
دروس اصلی : ۴۳ واحد
دروس تخصصی : ۴۸ واحد
دروس انتخابی : ۶ واحد

 

 

نکته: در اعلام سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شده است.این سرفصل صرفا جهت آشنایی کلی با محتوای دروس است و احتمال تغییرات جزیی وجود دارد.

دروس عمومی رشته مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام ۴ ادبیات فارسی ۳
یک درس از دروس اخلاق اسلامی ۲ زبان عمومی ۳
یک درس از دروس انقلاب اسلامی ۲ تربیت بدنی ۱ ۱
یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی ۲ تربیت بدنی ۲ ۱
یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی ۲ جمع ۲۰

 

دروس پایه رشته مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
ریاضی ۱و۲ ۶ گیاهشناسی ۱- فیزیولوژی و تشریح ۳
فیزیک عمومی ۳ شیمی عمومی ۳
آمار و احتمالات ۳    

 

دروس اصلی رشته اقتصاد کشاورزی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
طرح آزمایش های کشاورزی ۳ آبیاری و اقلیم شناسی کشاورزی ۴
خاک شناسی عمومی ۳ زراعت عمومی ۳
اقتصاد کشاورزی ۳ مساحی و نقشه برداری ۳
باغبانی عمومی ۳ مدیریت آفات و بیماری های گیاهی ۳
ماشین های کشاورزی ۳ عملیات کشاورزی ۳
اصول ترویج و آموزش کشاورزی ۲ دامپروری عمومی ۳
اصول تبدیل و نگهداری فرآورده های کشاورزی ۳ کشاورزی پایدار ۲
آشنایی با شیوه های خود اشتغالی ۲    

 

دروس تخصصی رشته اقتصاد کشاورزی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
اقتصاد خرد ۱ ۳ اقتصاد کلان ۱ ۳
اقتصاد ریاضی ۳ اقتصاد سنجی ۳
بازاریابی محصولات کشاورزی ۳ مدیریت واحدهای زراعی و دامی ۴
اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی ۳ تهیه و ارزیابی طرح های کشاورزی ۳
روش های تحقیق در اقتصاد کشاورزی ۲ اقتصاد توسعه کشاورزی ۳
تجارت بین المللی محصولات کشاورزی ۲ سیاست کشاورزی ۲
اقتصاد تولید کشاورزی ۳ حسابداری واحدهای کشاورزی ۳
آمار ۲ ۳ کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی ۲
کارآموزی ۲ پروژه ۲

 

دروس اختیاری رشته اقتصاد کشاورزی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
متون زبان خارجی اقتصاد کشاورزی ۲ اقتصاد کلان ۲ ۳
جامعه شناسی روستایی ۲ اقتصاد ایران ۳
اقتصاد تعاونی های کشاورزی ۲ زراعت خصوصی ۲
باغبانی خصوصی ۲ دامپروری خصوصی ۲
پول و بانکداری ۲ بیمه محصولات کشاورزی ۲
صنایع غذایی خصوصی ۲ مکانیزاسیون کشاورزی ۲
مدیریت منابع آبی ۲ آبخیزداری ۲

دانشگاه هایی که در رشته اقتصاد کشاورزی پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۳)

دانشگاه تبریز دانشگاه تهران دانشگاه تربت حیدریه
دانشگاه زابل دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه شیراز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه فردوسی مشهد مجتمع آموزش عالی اردکان
مجتمع آموزش عالی سراوان دانشگاه سیستان و بلوچستان  

 

دانشگاه هایی که در رشته اقتصاد کشاورزی پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۴)

دانشگاه تبریز دانشگاه تهران دانشگاه تربت حیدریه
دانشگاه زابل دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه شیراز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه اردکان
مجتمع آموزش عالی سراوان دانشگاه کردستان دانشگاه جیرفت

دانشگاه گیلان  

 

دانشگاه هایی که در رشته اقتصاد کشاورزی پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۵)
(غیر از دانشگاه پیام نور، موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد)

دانشگاه تبریز دانشگاه تهران دانشگاه تربت حیدریه
دانشگاه زابل دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه شیراز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه اردکان
مجتمع آموزش عالی سراوان دانشگاه کردستان دانشگاه جیرفت

دانشگاه گیلان  

رشته های ارشد اقتصاد کشاورزی (بر اساس دفترچه کنکور ارشد ۹۵):

  • اقتصاد کشاورزی (با ۴ گرایش)

رشته های دکترای اقتصاد کشاورزی :

  • اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی
  • اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
  • اقتصاد کشاورزی گرایش مدیریت مزرعه
  • اقتصاد کشاورزی گرایس بازاریابی محصولات کشاورزی
  • اقتصاد کشاورزی

 

وضعیت استخدامی رشته کارشناسی مهندسی اقتصاد کشاورزی

مشاغل زیر به طور مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد :
حسابدار  حسابرس  مدیر مالی مهندس کشاورزی کارشناس امور مالیاتی  کارمند بانک  رییس بانک

کارشناس گمرک کارشناس تحقیقات بازار  کارشناس / مدیر خرید و تدارکات  تحلیل گر مالی

مدیر فروش  مدیر بازاریابی  مدیر تولید

درباره ی... ACADEMYADMIN

همچنین این مطلب را مطالعه کنید.

معرفی رشته کارشناسی علوم کامپیوتر+رتبه لازم

معرفی رشته کارشناسی علوم کامپیوتر: رشته های بین رشته ای (میان رشته ای) رشته هایی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز امنیتی *

Watch Dragon ball super