آخرین خبرها

معرفی رشته الهیات و معارف اسلامی+رتبه لازم

ابتدا مقدمه ای بر رشته الهیات و معارف اسلامی:

رشته الهیات و معارف اسلامی در آغاز پیدایش خود در دانشگاههای ایران به صورت محدود و با نام علوم معقول و منقول شناخته می شد.

امروزه این رشته در سایه حمایت نظام جمهوری اسلامی توسعه یافته و در ۸ گرایش به جذب دانشجو می پردازد که عبارتند از: فلسفه و حکمت اسلامی، ادیان و عرفان، تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، علوم قرآن و حدیث، فقه شافعی، فلسفه و کلام اسلامی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق اسلامی (ویژه دانشگاه شهید مطهری).

نام الهیات و معارف اسلامی در تاریخ کشورما با نام بزرگانی چون استاد مطهری، دکتر بهشتی و دکتر مفتح گره خورده است که خود گویای اهمیت این رشته است.

هدف از این رشته تربیت افراد علاقه مند در ۴محور اصلی است: تربیت مروجان دینی و مبلغان مذهبی، آموزش مفاهیم دینی و مذهبی با شیوه های نوین دانشگاهی و آکادمیک به علاقه مندانی که امکان حضوردر شرایط خاص حوزه های علمیه را ندارند، تربیت پژوهشگران و محققان دینی و در نهایت تربیت معلم برای آموزش و پرورش.

از آنجا که در سایه توسعه هریک از این گرایشها، برخی از دانشگاههای معتبر از آنها تحت عنوان رشته یاد می کنند، ما نیز از عنوان رشته برای آنها استفاده کرده ایم.

معرفی رشته فلسفه و حکمت اسلامی:

در تاریخ علم و اندیشه، برای رسیدن به حقیقت و آگاهی از راز هستی و آفرینش به دو راه اصلی و اساسی بر می خوریم: راه عقل و راه عشق.

در تاریخ فلسفه و عرفان اسلامی نیز این دو راه وجود دارد و برای کشف حقیقت هر دو روش کشف و شهود و استدلال و منطق مورد توجه بوده است. در این میان طرفداران اصالت عقل معتقدند که می توان با استدلال و برهان به معرفت و شناخت رسید و از راز آفرینش آگاهی یافت. اعتقادی که در گرایش فلسفه و حکمت اسلامی نیز با آن روبرو می شویم و در واقع دانشجویان این گرایش به مطالعه و پژوهش در این زمینه می پردازند و نظام آموزشی آنها بر پایه مطالعه مکاتب فلسفی مثل مشاء، اشراق یا ملاصدرا استوار می باشد.

در دوره کارشناسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی علاوه بر تاریخ فلسفه اسلامی از آغاز تا امروز به مباحث هستی شناسی و امور عامه و مباحث مربوط به الهیات و معاد پرداخته می شود. همچنین آثار فیلسوفانی نظیر حکیم سبزواری و علامه طباطبایی موردبحث و مطالعه قرار می گیرد.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و استخدام به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته فلسفه و حکمت اسلامی، معرفی رشته های ارشد و دکتری الهیات (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

سرفصل دروس فلسفه و حکمت اسلامی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : ۱۳۵ واحد
دروس عمومی : ۱۱ واحد
دروس پایه : ۳۸ واحد
دروس تخصصی الزامی : ۷۸ واحد
دروس تخصصی اختیاری : ۸ واحد
نکته: در اعلام سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شده است.این سرفصل صرفا جهت آشنایی کلی با محتوای دروس است و احتمال تغییرات جزیی وجود دارد.

دروس عمومی رشته فلسفه و حکمت اسلامی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
تربیت بدنی ۱ ۱ ادبیات فارسی ۳
آیین زندگی ۲ زبان عمومی ۳
تربیت بدنی ۲ ۱  

جمع

 

۱۱

جمعیت و تنظیم خانواده ۱

                                                                                                   

دروس پایه رشته فلسفه و حکمت اسلامی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
آموزش عربی ۱و۲ ۱۰ آموزش نحو عربی ۱و۲ ۸
قرائت متون فرهنگ عربی ۱ ۲ ترجمه از عربی به فارسی ۱و۲ ۴
تاریخ اسلام ۲ آشنایی با علوم حدیث ۲
آشنایی با قرآن ۲ آشنایی با کلیات فقه و حقوق اسلامی ۲
آشنایی با ادیان بزرگ ۲ آشنایی با مبانی فقه و حقوق ۲
مبانی کامپیوتر ۲ جمع ۳۸

 

دروس تخصصی الزامی رشته فلسفه و حکمت اسلامی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
منطق تصور ۳ منطق تصدیق ۱و۲ ۶
منطق برهان و جدل ۳ منطق خطابه ، مغالطه و شعر ۳
فلسفه اسلامی ۱و۲و۳و۴و۵و۶ ۲۴ کلام ۱و۲و۳و۴و۵ ۱۰
تاریخ فلسفه اسلامی ۱و۲و۳ ۶ عرفان اسلامی (نظری) ۱و۲ ۶
تاریخ فلسفه غرب ۱و۲ ۶ متون فلسفی به زبان خارجی ۱ ۲
فلسفه اخلاق ۲ کلام جدید ۳
مبانی نظری اخلاق حرفه ای در اسلام ۲ جمع

 

۷۸

 

روش شناسی مطالعات فلسفی و کلامی ۲

 

دروس اختصاصی اختیاری فلسفه و حکمت اسلامی

نام درس تعداد واحد نام درس تعداد واحد
متون فلسفی به زبان خارجی ۲ ۲ منطق جدید ۴
اخلاق ۱و۲ ۴ مبانی علم کلام ۲
فلسفه علم ۲ تاریخ فرق کلام اسلامی ۲
فلسفه دین ۲ تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی ۲
فلسفه برای کودکان ۲ جمع ۲۲
 • دانشجو باید ۸ واحد از دروس فوق را انتخاب کند.

 

 

دانشگاه هایی که در رشته الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و حکمت اسلامی پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۳)

دانشگاه الزهرا دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانشگاه تهران دانشگاه رازی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه شاهد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشگاه فردوسی
دانشگاه شهید مطهری دانشگاه شیراز

 

دانشگاه هایی که در رشته الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و حکمت اسلامی پذیرش دانشجو دارند (بر اساس دفترچه کنکور ۹۴)

دانشگاه الزهرا دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه بین المللی امام خمینی
دانشگاه تهران دانشگاه رازی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه شاهد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشگاه فردوسی
دانشگاه شهید مطهری دانشگاه شیراز دانشگاه قم

توجه : رشته فلسفه و حکمت اسلامی در دفترچه کنکور ۹۵ به عنوان یک رشته مستقل پذیرش دانشجو داشته است و گرایشی از رشته الهیات و معارف اسلامی نمی باشد.

دانشگاه هایی که در رشته فلسفه و حکمت اسلامی پذیرش دانشجو دارند
(بر اساس دفترچه کنکور ۹۵)

(غیر از دانشگاه پیام نور، موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد)

دانشگاه خوارزمی دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه شهید چمران
دانشگاه آیت الله حایری میبد دانشگاه گنبد دانشگاه الزهرا
دانشگاه تهران دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه رازی
دانشگاه زنجان دانشگاه شاهد دانشگاه شهید مدنی
دانشگاه شهید مطهری دانشگاه فردوسی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی

گرایشهای ارشد الهیات (بر اساس دفترچه کنکورارشد ۹۵):

 • علوم قرآن و حدیث
 • فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
 • فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
 • علوم قرآنی – تفسیر قرآن مجید
 • علوم قرآنی – علوم قرآن مجید
 • علوم حدیث (با ۵ گرایش)
 • نهج البلاغه (با ۳ گرایش)
 • معارف قرآن
 • الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی (با ۳ گرایش)
 • فلسفه و کلام اسلامی (با ۲ گرایش)
 • فلسفه و حکمت اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • عرفان اسلامی
 •  علوم و فنون قرایات
 • فقه و حقوق خصوصی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و حقوق خانواده
 • فقه  سیاسی
 • شیعه شناسی
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 • فقه شافعی
 • فرق تشیع
 • کلام امامیه
 • کلام شیعه

گرایشهای دکترای الهیات (بر اساس دفترچه کنکور دکترا ۹۵) :

 • علوم و معارف نهج البلاغه
 • علوم قرآن و حدیث
 • تفسیر تطبیقی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی و ارشاد
 • فقه و حقوق خصوصی
 • الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
 • عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
 • حکمت متعالیه
 • کلام امامیه
 • فقه شافعی
 • کلام
 • مدرسی معارف اسلامی
 • مذاهب کلامی
 • شیعه شناسی
 • دین پژوهی

وضعیت استخدامی کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی

مشاغل زیر به طور مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این مشاغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد:   مــعــلــمپژوهشگر و محقق (در زمینه های تخصصی مربوطه)

دانش آموختگان الهیات و معارف اسلامی می توانند در برخی از مشاغل دیگر که البته به صورت مستقیم به تخصص آنها مرتبط نیست، موفق باشند. برخی از آن مشاغل به شرح زیر است :

نویسنده  سردبیر (بویژه در رسانه های تخصصی)

مدیر انتشارات (بویژه حوزه نشر تخصصی دینی و عرفانی)

تحقیق و گردآوری گروه آموزش و دانشگاه مسیر ایرانی
سایر رشته های کارشناسی علوم انسانی

 

شما درباره این رشته و دیدگاه سایر کاربران چه نظری دارید؟

 

 •  علوم و فنون قرایات
 • فقه و حقوق خصوصی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و حقوق خانواده
 • فقه  سیاسی
 • شیعه شناسی
 • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 • فقه شافعی
 • فرق تشیع
 • کلام امامیه
 • کلام شیعه

گرایشهای دکترای الهیات (بر اساس دفترچه کنکور دکترا ۹۵) :

 • علوم و معارف نهج البلاغه
 • علوم قرآن و حدیث
 • تفسیر تطبیقی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق جزا
 • فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی و ارشاد
 • فقه و حقوق خصوصی
 • الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان
 • عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی
 • الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی
 • حکمت متعالیه
 • کلام امامیه
 • فقه شافعی
 • کلام
 • مدرسی معارف اسلامی
 • مذاهب کلامی
 • شیعه شناسی
 • دین پژوهی

درباره ی... ACADEMYADMIN

همچنین این مطلب را مطالعه کنید.

معرفی رشته ادیان و عرفان+رتبه لازم

معرفی رشته ادیان و عرفان: دانشجویان این رشته با تاریخ ظهور و گسترش ادیان زنده(ادیانی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

رمز امنیتی *

Watch Dragon ball super